Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko elgesio. VTEK aiškinosi, ar jis  nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.    Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį meras priėmė potvarkį, kuriuo delegavo savo sutuoktinę dalyvauti Erasmus+ programos projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių pasiekimus“ darbo grupėje.   Tirdama VTEK nustatė, kad minėtojo projekto valdymo darbo grupė buvo sudaryta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o ne mero potvarkiu. Darbo grupėje mero sutuoktinė dalyvavo kaip mokyklos direktorė, kuri projekte dalyvauja pagal jai paskirtas pareigas ir nustatytas darbo funkcijas.Parengta pagal VTEK informaciją