Prienų rajono savivaldybė  pradeda vykdyti projektą „Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Projekto veiklos bus vykdomos trijuose sklypuose. Viename iš sklypų, Revuonos parke (kadastro Nr. 6943/0014:18, unikalus Nr. 4400-321-7168), privaloma atlikti archeologinius tyrimus, kadangi parkas patenka į kultūros paveldo teritoriją „Prienų parko ir vandens malūno liekanų kompleksas“ (unikalus kodas kultūros vertybių registre 465). Parko vienas iš vertingųjų savybių pobūdžių yra archeologinis, todėl būsimųjų žemės judinimo darbų vietose būtina atlikti archeologinius tyrimus.    Lapkričio 15 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas kartu su Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausiąja specialiste E. Jakimavičiūte lankėsi Revuonos parke ir domėjosi, kaip vyksta archeologiniai kasinėjimai. Kaip patikino darbus atliekantys archeologai, archeologinių tyrimų metu planuojama iškasti 20 šurfų, kurių dydis 1×2 m. Bus siekiama nustatyti, kuriose parko dalyse esama archeologinio sluoksnio, archeologinių radinių, struktūrų liekanų ir kitų archeologijos vertybių. Jų buvimas gali turėti įtakos numatomam vykdyti projektui. Žvalgymai metalo ieškikliais ir jų metu aptikti radiniai taip pat turėtų patikslinti kultūrinio sluoksnio chronologiją.   Archeologiniai tyrimai numatyti atlikti prieš pradedant vykdyti projekto veiklas, kad būtų mažiau pakenkta archeologiniam sluoksniui. Tyrimus planuojama atlikti per lapkričio mėnesį.Prienų rajono savivaldybės informacija