Lapkričio 13 d. Vilniuje, kasmetiniame iškilmingame Švietimo mainų paramos fondo „Kokybės konkurso“ renginyje, Prienų rajono savivaldybės administracijai įteiktas 2018 m. „Kokybės konkurso“ nugalėtojo apdovanojimas už Švietimo skyriaus parengtą ir įgyvendintą projektą „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“ (projekto vadovas – Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, projekto koordinatorė – vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė,). Prienų rajono savivaldybė – šiemet vienintelė nominuota ir pelniusi nugalėtojo apdovanojimą Lietuvos savivaldybė.   2016–2017 m. įgyvendinto Erasmus+ programos projekto „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“ partneriai buvo visos Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklos ir lopšelis-darželis „Pasaka“. Projekto veiklomis buvo siekiama kurti profesionalesnę aplinką mokyklų kaip organizacijų viduje, stiprinant jų pasirengimą integruoti naujus mokymo(si) metodus į kasdienę veiklą. 37 projekto dalyviai vyko į tarptautinius kvalifikacijos tobulinimo kursus skirtingomis temomis, o grįžę pritaikė kursuose įgytas žinias ir įgyvendino aktualius pokyčius savo mokyklose. 95 proc. kursų dalyvių į tokio tipo veiklas užsienyje vyko pirmą kartą, 100 proc. dalyvių teigė, kad rekomenduotų tokias veiklas savo kolegoms.   „Kokybės konkursą“ kasmet rengia Švietimo mainų paramos fondas – Lietuvos nacionalinė agentūra, administruojanti didžiausią Europos Sąjungos švietimo programą Erasmus+ ir Mokymosi visa gyvenimą programas bei kitas Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir mokslo srityje. Šiemet geriausių projektų iniciatorių ir įgyvendintojų apdovanojimų ceremonija vyko MO muziejuje. Renginio dalyvius pasveikino Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, o „Kokybės konkurso“ statulėles nugalėtojams įteikė Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė.    Švietimo skyriui toks apdovanojimas jau ne pirmas – ankstesnis buvo įteiktas 2013 m. už institucijų bendradarbiavimo puoselėjimą Lietuvoje dalyvaujant Comenius Regio ir Pažintinių vizitų programose, 2012 m. Švietimo skyrius apdovanotas Švietimo mainų paramos fondo padėka už sėkmingai įgyvendintą Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius Regio partnerysčių projektą „Veiklos vadybos ir įsivertinimo poveikis švietimo kokybei Europoje“.Prienų rajono savivaldybės informacija