Prienų rajono savivaldybė šiemet 23–25 vietas mažųjų savivaldybių (tarp 54 savivaldybių – pastaba) indekse (55 balai iš 100) dalijasi su Telšių r. ir Utenos r. savivaldybėmis. Maksimaliu balu įvertinta „Transporto“ sritis, gerai įvertintos „Biudžeto“, „Turto valdymo“ ir „Administracijos“ sritys. Kaip ir praėjusiais metais, puikų „Transporto“ srities įvertinimą lėmė tai, kad 2017 m. visiems viešojo transporto maršrutams buvo skelbti viešieji konkursai ir visus juos aptarnavo privatus sektorius. 2017 m. Prienų r. savivaldybės biudžeto skola buvo mažesnės nei vidutinė (22,6 proc. nuo pajamų, lyginant su 35 proc. vidurkiu). „Turto valdymo“ srityje gerai įvertinta tai, kad savivaldybė neturėjo nenaudojamų patalpų, kad savivaldybei priklausančių automobilių skaičius tūkstančiui darbuotojų buvo mažesnis už vidurkį – 11,6 automobilio (vidurkis – 14,1). O „Administracijos“ srityje balų pridėjo tai, kad tūkstančiui gyventojų teko mažiau nei vidutiniškai užimtų pareigybių savivaldybės administracijoje – 5,4, kai vidurkis siekė 7,6. Yra sričių, kurių įvertinimas galėtų būti geresnis, tai – investicijų ir plėtros, tiesioginių užsienio investicijų sritys. Taip pat sumažėjo veikiančių ūkio subjektų, naujų ir pratęstų verslo liudijimų ir statybos leidimų.Prienų r. savivaldybės informacija