Lapkričio 23 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre jau 25 kartą vyko „Metų ūkio“ šventė, skirta krašto žemdirbiams bei kasmetinio konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojams ir dalyviams pagerbti.   Gausiai susirinkusius šventės dalyvius pasveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Meras pabrėžė, kad kiekvienais metais ūkininkams tenka susidurti su vis rimtesniais iššūkiais. Jis linkėjo įveikti sunkumus ir su dideliu darbštumu, atkaklumu kurti savo ūkius. Anot mero, Savivaldybė, suprasdama sunkią žemdirbių padėtį, į Kaimo rėmimo programą įtraukė dar vieną punktą – dalies mokesčio už žemę kompensavimą. Meras padėkojo visiems žemdirbiams, prisidedantiems prie krašto gerovės kūrimo, ir ypač jaunimui, kuriančiam modernius ūkius ir naujas ūkininkavimo tradicijas.    Šventės metu mero padėkomis ir paskatinamaisiais piniginiais prizais buvo apdovanoti tradicinio Prienų r. savivaldybės „Metų ūkio“ konkurso nugalėtojai, kurie yra lyderiai modernių ir konkurencingų ūkių kūrimo, vystymo ir plėtros procesuose: trečioji vieta atiteko Donatui Noreikai, antroji vieta – Irenai ir Gintautui Petraškams ir pirmoji – Algiui Andriukevičiui. Už dalyvavimą konkurse ir ūkininkavimo tradicijų tęstinumą bei krašto tradicijų puoselėjimą padėkomis ir dovanomis paskatinti Kazys Mieldažis, Jonas Šalčius, Eimantas Kazakevičius, Stanislovas Markauskas.   Nemažą būrį krašto ūkininkų apdovanojo šventėje dalyvavę LR Seimo nariai, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Žemės ūkio rūmų, nacionalinio lygmens žemdirbių organizacijų, Prienų rajono įstaigų, organizacijų, bendruomenių atstovai, rėmėjai. Ši paskata jiems – ne tik darbo įvertinimas, bet ir stimulas eiti į priekį, keistis ir tobulėti, siekti pažangos. Šventėje kalbėta apie žemės ūkio politikos aktualijas, Prienų krašto ūkininkų problemas ir ateities lūkesčius.    Prie svarbaus ūkininkų metinio renginio svariu indėliu prisidėjo ir Prienų r. savivaldybė. Prienų r. savivaldybės informacija