2018 m. lapkričio 29 d. III nacionalinės mokslinės-praktinės konferencijos „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji iššūkiai“ metu Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos bendruomenėms buvo įteikti sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos ir švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle. Labai džiugu, kad Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija ir Balbieriškio pagrindinė mokykla atveria duris į sveikesnį gyvenimą ne tik jaunajai kartai, bet ir visai mokyklos bendruomenei. Jos savo darbais sėkmingai prisideda prie ateities Lietuvos kūrimo.    Balbieriškio pagrindinės mokyklos bendruomenė viena iš pirmųjų rajone įsijungė į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla“. Jau 2000 metais vykdė programą „Sveikas vaikas sveikoje aplinkoje“ – organizavo rajonines  konferencijas sveikatingumo ugdymo temomis, temines sveiko maisto šventes rajone ir respublikinėse sveikuolių šventėse Palangoje. Nuo 2014 metų Balbieriškio pagrindinė mokykla vykdo programą „Laimingas žmogus sveikoje mokykloje“.   Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklose dalyvauja nuo 2013 metų. Per šį laikotarpį įgyvendino 5 metų veiklos programą ,,Sveiko gyvenimo kelyje“ ir ne kartą gavo padėkas iš respublikinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinacinio centro už kokybišką veiklų organizavimą. Nuo 2018 m. metų įgyvendina ilgalaikę programą (2018–2022 m.) ,,Renkuosi gyventi sveikai“. Įgyvendindama šią programą, progimnazija plėtoja ir gilina  integruotų, visa apimančių sveikatos stiprinimo veiklų sistemą mokykloje, skatinančią visos mokyklos bendruomenės poreikį gyventi sveikiau ir sudarančią sąlygas šiam poreikiui tenkinti. Organizuojamas šios krypties veiklas dar paįvairina ir pastiprina „Ąžuolo“ progimnazijoje vykdomas Erasmus+ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas ,,Jauni europiečiai – aktyvūs ir sveiki“ (,,Young Europeans Active and Healthy – Y.E.A.H.“) kartu su partnerėmis mokyklomis iš Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Latvijos ir Rumunijos. Sportinių veiklų, fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos populiarinimas mokykloje, vykdant sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklas ir jas integruojant į Erasmus+ projekto vykdymą, – puiki galimybė tiesiogiai įtraukti mokinius, juos aktyvinti, praplėsti jų žinias ir paveikiai formuoti teisingą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą, paskatinti rūpinimąsi savo sveikata, taip pat apsikeisti darbo patirtimis ir mokytis vieniems iš kitų.    Dėkojame Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijai ir Balbieriškio pagrindinei mokyklai už rūpinimąsi savo mokyklų bendruomenių sveikata ir gerove, už lyderystę vaikų sveikatos stiprinimo srityje. Linkime puikių idėjų, kūrybiškumo ir tikėjimo savo darbų prasme.Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija