Prienų rajono savivaldybės administracija 2018 m. rugsėjo mėnesį pradėjo įgyvendinti dar vieną ES fondų lėšomis iš dalies finansuojamą projektą – „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“.Viešoji erdvė, esanti dešiniojoje Nemuno upės pusėje, šiuo metu nėra labai populiari tarp Prienų miesto gyventojų. Didžiausi gyventojų srautai būna švenčių metu renginių erdvėje. Kad teritorija taptų patrauklia erdve laisvalaikiui leisti, joje itin trūksta tokios infrastruktūros kaip pėsčiųjų ir dviračių takai, automobilių stovėjimo aikštelė, apšvietimas, mažosios architektūros elementai, būtina atnaujinti esamą renginių vietą. Projektu siekiama atgaivinti šią teritoriją bei tikimasi, kad dėl savo itin patrauklaus ir vertingo kraštovaizdžio viešoji zona taps viena iš pagrindinių Prienų miesto viešųjų erdvių.Įgyvendinant projektą numatoma atlikti šiuos darbus: esamoje lauko renginių vietoje planuojama įrengti daugiafunkcę zoną-estradą su žiūrovų amfiteatru. Sėdimas vietas planuojama įrengti šlaite, iš natūralaus grunto suformuojant besikeičiančio lygio horizontalias plokštumas. Taip pat numatytas viešosios erdvės apšvietimo įrengimas bei Birštono g. atkarpos, vedančios į vasaros estradą, išasfaltavimas. Birštono gatvėje planuojama įrengti apie 20 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Ši aikštelė bus skirta renginių lankytojams. Projekto įgyvendinimo metu nuo valstybinės reikšmės kelio A16 iki renginių zonos-estrados palei Panemunės ir Birštono gatves planuojama nutiesti dviračių taką su visa reikiama infrastruktūra (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai) ir apšvietimu. Nutiesus takus projekto teritorijoje, bus siekiama sujungti jau esamus takus į vientisą sistemą.Įgyvendinus projektą bus kompleksiškai sutvarkyta esama Nemuno dešiniosios pakrantės viešoji infrastruktūra (lauko renginių vieta), įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai. Sutvarkius viešąją erdvę bus pagerinta Prienų miesto gyvenamoji aplinka, sudarytos sąlygos verslo plėtrai ir gyventojų užimtumo didėjimui (padidėjus renginių skaičiui, suaktyvėtų smulki prekyba, atsirastų sąlygos teikti įvairias paslaugas).Bendra projekto vertė – 350 000,00 EUR. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.Šiuo metu yra vykdomi projektavimo darbai. Projekto darbus planuojama užbaigti iki 2020 metų rudens.