Gruodžio 3 d. Savivaldybėje vyko seniūnų pasitarimas, kuriame dalyvavo ir Savivaldybės vadovai – meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, administracijos direktorius E. Visockas, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistai J. Šiugždinis, D. Sodaitis, taip pat Prienų rajono vietos veiklos grupės (VVG) pirmininkė V. Žliobienė.    Pasitarime rajono VVG pirmininkė V. Žliobienė pristatė VVG projektą pagal Vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Šis projektas nukreiptas į kaimiškųjų teritorijų nevyriausybinių visuomeninių organizacijų (NVO) iniciatyvų skatinimą, kultūros tradicijų, amatų saugojimą ir sklaidą, materialinės bazės stiprinimą. Pirmininkė kvietė seniūnus aptarti su bendruomenėmis, kas galėtų teikti projektus, ir pateikti paraiškas VVG. Terminas vietos projektams teikti – nuo š. m. gruodžio 27 d. iki kitų metų vasario 15 d. Numatyta paramos suma šiam paraiškų surinkimo etapui – 100 000 Eur, kurie skirti finansuoti 10 projektų. 20 proc. reikės prisidėti savo lėšomis arba savanorišku darbu.    Kaip teigė V. Žliobienė, maždaug kitų metų vasarą planuojama vykdyti 5 projektus (paramos suma iki 20 000 Eur), kurie skirti socialinio verslo plėtojimui. Bendruomenės galės sukurti darbo vietas bendruomenės nariams (siuvėjo, kirpėjo ir pan.), taip pat pritaikyti šiai veiklai turimas patalpas (įsigyti reikiamų priemonių).    Pasitarime buvo aptartas vietinės reikšmės kelių lėšų panaudojimo ir perskirstymo klausimas. Akcentuota, kad lėšų perskirstymas vyksta siekiant racionaliai panaudoti kelių priežiūrai ir tvarkymui skirtas lėšas. Seniūnai pageidavo gauti apie tai visą informaciją. J. Šiugždinis paprašė seniūnų kelių priežiūros darbus, ypač svarbesnius ir didesnės vertės, planuoti iš anksto ir apie juos informuoti Savivaldybę.    Šiuo metu visame rajone yra keičiami šviestuvai su natrio lempomis į šviesos diodų (LED) šviestuvus. Jau įsitikinta, kad, pakeitus šviestuvus, gatvėse vakarais būna daug šviesiau. Darbas yra įpusėjęs, šiuo metu pakeista apie 1300 šviestuvų, iki metų pabaigos turi būti pakeista virš 3000 šviestuvų. Kaip pasitarime sakė Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, kol kas naktimis šviesu tik Prienuose, bet kai bus pakeisti visi šviestuvai, per naktį bus apšviestos gatvės ir visose seniūnijose, gyvenvietėse.    Artėjant šventiniam laikotarpiui seniūnai buvo kviečiami šventes seniūnijose pasitikti pakiliai – paraginti bendruomenes, bendrijas bei gyventojus naujametinėmis dekoracijomis papuošti įstaigas, namų fasadus, aplinką bei aktyviai dalyvauti kalėdinės aplinkos kūrimo konkurse „Lai ateina šventės žiburiuotos“. Iki gruodžio 27 d. vyks seniūnų organizuotos apžiūros, o konkurso nugalėtojai bus apdovanojami gruodžio 28 d. Prienų r. savivaldybės šventinio kalėdinio renginio metu. Prienų r. savivaldybės informacija