Šiuo metu rengiamas Prienų rajono savivaldybės plėtros iki 2028 metų strateginis planas. Savivaldybei svarbus bendruomenės narių, viešojo ir privataus sektorių organizacijų įsitraukimas ir dalyvavimas strateginio planavimo procese, todėl buvo organizuoti bendruomenės narių, įstaigų ir įmonių nuomonės tyrimai, Savivaldybės interneto svetainėje, „Facebook“ paskyroje buvo galima išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus,  o rugsėjo 17 d. Savivaldybė inicijavo forumą diskusiją Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Savivaldybės kvietimu susirinko ekspertai, verslo, kultūros, švietimo, sporto bendruomenių, kitų sričių bei profesijų atstovai, gyventojai.    Sveikinimo žodžiu į forumo dalyvius kreipėsi Savivaldybės meras A. Vaicekauskas. Jo teigimu, bet koks planavimo dokumentas yra labai svarbus institucijai. „Dokumentas, kuriame būtų numatyti svarbiausi tikslai, atliepiantys žmonių lūkesčius, bus sėkmingas tik tokiu atveju, jeigu kiekvienas Prienų krašte gyvenantis žmogus įneš savo indėlį: pamatys tai, kas svarbiausia, pasiūlys“,– sakė meras.   Pasiūlymuose, anot jo, tikėtasi daugiau verslo idėjų, minčių dėl žemės ūkio verslų ir naujų krypčių, kitos idėjos jau yra įgyvendinamos ar ruošiamasi jas įgyvendinti. „Tai tik dar kartą patvirtina, kad einama teisinga linkme“, – pabrėžė A. Vaicekauskas.    Trumpai Prienų rajono savivaldybės strateginio plano principą ir modelį, atskiras planavimo sritis apžvelgė ir ateities įžvalgomis pasidalino konsultuojančios įmonės VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų centro direktorius A. Venckus.   Vėliau forumo dalyvių pasirinktose darbo grupėse buvo aptartos turizmo ir verslo aplinkos, išsilavinusios, sveikos ir pažangios visuomenės plėtros, patogios ir švarios aplinkos užtikrinimo temos. Diskusijas moderavo, jas apibendrino patyrę specialistai, vadovai: Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė, UAB „Ekofrisa“ projektų vadovė V. Jančiauskienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė R. Pavlavičienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Marcinkevičius, mero patarėja A. Dargužienė. Idėjos, kurias siūlė ir labiausiai palaikė turizmo ir verslo aplinkos, išsilavinusios, sveikos ir pažangios visuomenės plėtros diskusijos dalyviai: tolesnis rajono vystymasis turizmo, aviaturizmo paslaugų kryptimi, turizmo ir verslo informacijos centro įsteigimas, Jiezno, Prienų ir Šilavoto bei Nemuno pakrantės rekreacinių zonų vystymas, pritaikant jas verslui, aktyviam poilsiui, turizmui, taip pat edukacinių programų skatinimas, ypač kaime, dviračių takų ir pėsčiųjų trasų vystymas ir plėtra visame rajone (prioritetai – link Giraitiškių, Pociūnų, Vazgaikiemio). Akcentuota, kad Savivaldybė turi maksimaliai išnaudoti investicinius projektus, orientuotus į infrastruktūros pritaikymą verslui ir turizmui, taip pat, kad smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa būtų skirta iniciatyvoms, susijusioms su rajono vystymusi ir bendrų tikslų siekimu. Grupė, diskutavusi išsilavinusios, sveikos ir pažangios visuomenės plėtros tema, siūlė, kad strateginio planavimo dokumente būtų numatyta kultūros, švietimo, ikimokyklinio ugdymo, sporto, socialinių paslaugų tęstinumas ir plėtra mieste bei kaimuose, užtikrintas daugiabučių namų renovacijos tęstinumas, alternatyvių energijos šaltinių įsirengimo galimybės ir skatinimo priemonės, siūlyta siekti kultūros kokybės, prieinamumo per bendruomenių įsitraukimą į procesą. Sveikatos srityje siūloma išlaikyti esančią rajono sveikatos sistemą, plėtoti globos ir paramos globėjams idėją, sveikatos prevenciją nuo darželių iki mokyklų ir bendruomenių, numatyti sporto paslaugų plėtrą, ypač kaimo vietovėse, ir kt. Atkreiptas dėmesys, kad stinga paslaugų psichikos negalią turintiems asmenims. Taip pat prioritetu laikomas žvyrkelių asfaltavimas bei kelio Kaunas – Alytus per Prienus remonto klausimas.   Patogios ir švarios aplinkos užtikrinimo diskusijos grupės dalyviai pabrėžė būtinybę gerinti gyventojų (nuo darželio) švietimą atliekų rūšiavimo, aplinkos tausojimo klausimu. Pastarasis siejasi su pasiūlymu numatyti strategijoje infrastruktūros pritaikymą elektromobiliams. Buvo siūloma automobilių stovėjimo aikšteles rengti miesto pakraščiuose ir skatinti judėjimą dviračiais, paspirtukais, riedžiais.    Kaip nuskambėjo forumo pabaigoje, „tai gera pradžia gimti geram plėtros planui ir geriems sprendimams ateičiai“.   Galutinis strateginio plėtros plano dokumentas 2020 metų sausio mėnesį bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai. Prienų r. savivaldybės informacija

Meras A. VaicekauskasMokslinių ir taikomųjų projektų centrodirektorius A. VenckusAdministracijos direktorė J. ZailskienėMero patarėja A. DargužienėŠvietimo skyriaus vyriausioji specialistėR. PavlavičienėDiskusija darbo grupėje