Prienų miesto ir rajono mokyklų anglų kalbos mokytojai nuo 2018 m. dalyvauja Švietimo skyriaus koordinuojamame ERASMUS+ KA1 programos projekte „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“. Todėl spalio 19 d. septyni anglų kalbos mokytojai išvyko į šešių dienų mokymo(si) kursus Amsterdame, Nyderlanduose. Kursų tikslas – susipažinti su inovatyviomis mobiliomis mokymo(si) programomis ir gebėti praktiškai jas pritaikyti ugdymo procese, siekiant pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus.    Berlage licėjuje vyko intensyvusis mokymasis kartu su pradinių klasių, anglų kalbos mokytojais ir kolegomis, dirbančiais su specialiųjų poreikių mokiniais iš Ispanijos, Belgijos ir Kipro, dalinantis profesine patirtimi, įžvelgiant šalių švietimo sistemų panašumus bei skirtumus, diskutuojant apie tai, kas būtų geriau mūsų mokiniams. Pirmąją kursų dieną TELLConsult atstovas T. Koenraad‘as supažindino mus su šio mokymo(si) tikslais ir uždaviniais, pabrėždamas technologijų naudojimo svarbą, mokant naujosios kartos jaunimą. O kursų programa apėmė tiek teorinius mokymo naudojant mobiliąsias priemones pagrindus, pavyzdžiui, iPac piramidę, besiremiančią bendradarbiavimu, personalizavimu bei autentiškumu, tiek praktines užduotis, naudojant įvairias aplikacijas, IT platformas, skirtas mobiliesiems prietaisams, nešiojamiems kompiuteriams ir planšetėms.   Visą savaitę dirbome bei savo darbo su mobiliomis technologijomis patirtimis dalinomės ir su kviestiniai lektoriais. Informacinių technologijų specialistė, APPLE atstovė S. Lustenhouwe iš Nyderlandų, kuri bendradarbiauja su mokyklomis plėtodama ir įgyvendindama novatoriškas mokymosi iniciatyvas, pristatė mobiliuosius įrankius mokinių kūrybiškumui ir kritiniam mąstymui skatinti, atskleisdama jų privalumus bei trūkumus. J. Dale, nepriklausomas kalbų konsultantas iš Jungtinės Karalystės, dirbantis Network for Languages, The British Council, the BBC, Microsoft and The Guardian, supažindino su daugiau nei dešimt mobiliųjų įrankių – Padlet, Seesaw, Vlogit, Stop Motion Studio, Quizlet, Socrative, Mentimeter, Bookcreator ir kt. – kurių naudojimas yra paveikus mokinių individualiems pasiekimams pamokose gerinti. Daugelį šių įrankių išbandėme praktiškai dirbdami individualiai, poromis ir grupėmis.    Dalyvavome ir internetiniame seminare, kurio metu profesorius G. Beauchamp‘as iš Jungtinės Karalystės paskatino susimąstyti apie mobiliojo mokymo(si) efektyvumą. Supratome, jog labai svarbu pamokoje numatyti technologijų panaudojimo tikslą ir galimus rezultatus, o ne tiesiog jas panaudoti.   Mokėmės ir natūralioje aplinkoje kartu su lektoriumi G. Casemir‘u iš Nyderlandų. Naudinga buvo išbandyti mobilųjį Actionbound įrankį, kuris įgalina mokinius geriau pažinti aplinką, integruojant įvairius dėstomuosius dalykus, kompetencijų ugdymą(si), siekiant kelti mokymosi motyvaciją, taip gerinant individualius mokinių mokymosi pasiekimus.   Šie mokymai Amsterdame buvo ne tik informatyvūs ir įdomūs, bet ir labai aktualūs bei naudingi. Atradome naujų profesinių ryšių su kitų Europos Sąjungos šalių mokytojais, su jais pasidalinome savo mokymo patirtimi, sustiprinome naudojimosi IT bei komunikacijos anglų kalba įgūdžius. Be to, mokymai atskleidė naujas technologijų panaudojimo galimybes kalbų mokymui(si) pamokose. Todėl perduosime įgytą patirtį ir rajono bei savo mokyklų kolegoms, ir mokiniams, taip siekdami geresnių mokymosi rezultatų. ERASMUS+ KA1 kursų Amsterdame dalyviai