Rugsėjo 11 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijos kiemelyje šalia paminklo Prienų krašto partizanams atidengta memorialinė atminimo lenta Lietuvos istorijos kūrėjams, gimnazijos mokiniams ir ugdytojams, savo gyvybę paaukojusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Jų atminimas buvo pagerbtas trimis šaulių salvėmis.    Paminklinė plokštė, kurioje iškalta 40 pavardžių, įrengta Lietuvos gyventojų genocido ir  rezistencijos tyrimo centro ir Prienų r. savivaldybės rūpesčiu. Prie jos sukūrimo aktyviai prisidėjo „Žiburio“ gimnazijos bendruomenė, padėjusi surinkti archyvinius duomenis.    Renginį atidarė ir padėkos žodį tarė „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė. Į susirinkusiuosius kreipėsi Savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Savivaldybės atstovai pabrėžė, kad atminimo lentoje įamžinti žmonės buvo labai svarbi mūsų miesto ir Lietuvos istorijos dalis, todėl jų atminimo įprasminimas – tai pagarba mūsų istorijai ir praeičiai. Vadovai padėkojo visiems, prisidėjusiems prie paminklo pastatymo, ir palinkėjo saugoti bei puoselėti svarbiausią žmogaus ir tautos vertybę – laisvę, už kurią atidavė gyvybę gimnazijos mokiniai ir mokytojai.   Renginyje taip pat dalyvavo Memorialinio departamento Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus generalinis direktorius prof.  dr. Adas Jakubauskas, vyriausiasis architektas Algis Vyšniūnas,Prienų r. savivaldybės tarybos atstovai. Svečių vardu kalbėjo memorialinio departamento vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė, mintimis pasidalijo atminimo įamžinimo idėjos autorius, buvęs „Žiburio“ gimnazijos fizikos mokytojas, Savivaldybės tarybos narys Audrius Narvydas.    Paminklą pašventino Prienų parapijo klebonas Vaidotas Labašauskas. Gimnazijos bendruomenė parengė meninę programą.    Memorialinė atminimo lenta žuvusiems partizanams – mokiniams ir mokytojams – Prienuose yra 9-oji Lietuvoje (pirmoji atidengta 2001 m. Lazdijuose). Prienų r. savivaldybės informacija