Rugsėjo 24 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėta ir patvirtinta 19 sprendimo projektų, du klausimai iš darbotvarkės išbraukti.   Taryba patvirtino Prienų meno mokyklos nuostatus, pritarė projektui „Naravų piliakalnio taikomieji tyrimai (archeologiniai tyrimai), apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos įrengimas, tvarkomieji statybos darbai“. Projekto metu taip pat bus įrengta informacinis stendas ir rodyklės, laužavietė, užtvarai. Po Tarybos pritarimo projektas bus teikiamas finansinei paramai iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos gauti.   Siekiant aiškiau reglamentuoti Jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką, pakeisti Prienų r. savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai bei Jaunimo atstovų į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimų organizavimo tvarkos aprašas.   Tarybos sprendimu į Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą deleguota Žemės ūkio skyriaus vedėja A. Tamošiūnienė.   Pritarta Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas“. Šiuo projektu bus siekiama pagerinti ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę.    Posėdyje patvirtinti savivaldybės 2020 m. biudžeto pakeitimai, leista imti iki 1 500 000 Eur trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos būtiniausioms Savivaldybės išlaidoms finansuoti. Taip pat patvirtinti sprendimo projektai, susiję su nekilnojamojo turto perdavimu valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise „Ąžuolo“ progimnazijai bei Stakliškių gimnazijai, pratęsta 5 metams nekilnojamojo turto panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl patalpų (59,12 kv. m) J. Brundzos g. 12A, atnaujinta nuomos sutartis dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kauno g. 2.   Taryba pritarė, kad viešoji įstaiga Prienų ligoninė įsigytų tarnybinį lengvąjį automobilį, kurio vertė ne didesnė kaip 25 000 Eur (su PVM), leido Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose J. Basanavičiaus g. 16 įregistruoti Visuomenės gerovės asociacijos buveinę, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos perduoti valdyti ir naudoti panaudos teise 5 metams Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas, esančias Kauno g. 2.   Tarybos sprendimu nustatyti važiavimo Prienų rajono vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais terminuoti bilietai. Numatyta galimybė įsigyti 2 rūšių terminuotus bilietus (galiojančius visomis mėnesio dienomis ir galiojančius tik darbo dienomis) su 50 proc. dydžio nuolaida. Terminuotus bilietus bus galima įsigyti Prienų autobusų stoties kasoje. Sprendimas dėl terminuotų bilietų priimtas, siekiant skatinti gyventojus, ypač kasdien važiuojančius į darbą, daugiau naudotis visuomeniniu transportu. Trims maršrutams – Nr. 6 Prienai – Užgirėlis per Jiezną, Kašonis, Žideikonis; Nr. 9 Prienai – Balbieriškis per Paprūdžius; Nr. 12 Prienai – Veiveriai per Klebiškį, Lizdeikius – nebus galimybės įsigyti terminuotų bilietų, kadangi šiais maršrutais autobusai važiuoja ne visomis savaitės dienomis. Tarybos sprendimas įsigalios 2020 m. lapkričio 1 d.    Taryba sutiko, kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Prienų skyrius įrengtų išorinę reklamą ant Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Kauno g. 2. Taip pat pripažino būtinais visuomenės poreikiams valstybinės žemės sklypus Stakliškėse: apie 0,2565 ha ir 0,3609 ha ploto Kauno g. ir apie 0,5539 ha ploto Vilniaus g. Taryba nutarė įtraukti sklypus į neprivatizuotinų sklypų sąrašą bei siūlyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriui nurodytų laisvos valstybinės žemės sklypų neprivatizuoti.Prienų r. savivaldybės informacija