Rugsėjo 25 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir visų Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų bei lopšelių-darželių vadovai pasirašė ERASMUS+ programos projekto „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“ vykdymo konsorciumo sutartį.   Projektą parengė ir kartu su mokyklomis įgyvendins Švietimo ir sporto skyrius, ieškodamas naujų galimybių pagerinti mokinių savijautą klasėse. Projektą finansuoja Europos Sąjunga, jam skirta 146 301,00 Eur dotacija. Projekto tikslas – sukurti mokinių mokymuisi palankią mokyklų emocinę aplinką sudarant sąlygas konsorciumo nariams įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių tenkinti nepalankaus socialinio, ekonominio, kultūrinio konteksto nulemtus mokinių poreikius.    Projektas bus įgyvendinamas nuo 2020 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. gruodžio 30 d. Jo metu 66 projekto dalyviai (vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai) turės galimybes dalyvauti savaitės trukmės kursuose Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje. Iš kursų parsivežtas mokyklų emocinės aplinkos gerinimo idėjas jie įgyvendins savo mokyklose.  Prienų r. savivaldybės informacija