„Svarbu ne tai, kiek mes duodame, o tai, kiek meilės įdedame į šį veiksmą“, – yra pasakiusi Motina Teresė, savo gyvenimą paskyrusi nuoširdžiausiam rūpinimusi pačiais vargingiausiais. Nūdienos rūpestingieji ir didžiausi vienišų, sergančių, socialinių sunkumų patiriančių šeimų pagalbininkai – socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, maltiečiai savanoriai.    Profesinės šventės proga visus, dirbančius socialinį darbą įvairiose organizacijose ir įstaigose, aplankė ir pasveikino Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, jo pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė.Vadovai dėkojo už nuoširdų rūpinimąsi žmonėmis, profesionalumą, dalijimąsi gerumu, šiluma ir viltimi, linkėjo optimizmo, stiprybės, tikėjimo savo darbo prasme ir kad šis darbas būtų deramai įvertintas.    Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga Prienų r. savivaldybės mero A. Vaicekausko padėkos, Savivaldybės dovanos ir gėlės įteiktos Prienų rajono savivaldybės administracijos Pakuonio seniūnijos specialistei, dirbančiai socialinį darbą, Renatai Brūzgienei, Prienų  globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai Laurai Mitrulevičienei, Jiezno paramos šeimai centro socialinio darbuotojo padėjėjoms Daliai Jaskevičienei ir Auksei Andriulevičienei, Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai, dirbančiai su šeimomis, Gintarei Stankevičiūtei, socialinio darbuotojo padėjėjoms Rasai Merkevičienei, Skirmantei Muškietienei, VšĮ Prienų ligoninės socialinei darbuotojai Sandrai Liepienei, Prienų r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistėms Laimai Dekaminavičienei ir Giedrei Aukštakalnei.    Už savanorystę, šiltą žodį ir rūpinimąsi pagyvenusiais žmonėmis, nuoširdžią šypseną ir supratimą padėkota Prienų maltiečių organizacijai.    Geriausia 2020 metų socialine darbuotoja pripažinta Prienų globos namų socialinė darbuotoja Angelė Baliūnienė. Jai skirta 700 eurų vertės piniginė dovana. Prienų r. savivaldybės informacija