Europos socialinio fondo agentūra kviečia visus viešuosius ir privačiuosius juridinius asmenis teikti projektines idėjas pagal projektą „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“.  Projekto tikslas – plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir bendruomenėje.  Paraiškas kviečiama teikti nuo 2020 m. rugpjūčio 4 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. arba iki kol baigsis kvietimui skirtos finansavimo lėšos. Su projektinių idėjų atrankos dokumentais galite susipažinti čia:Parengta pagal Europos socialinio fondo agentūros informaciją