Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija nusprendžia:Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų organizavimo, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje laikinai apribojama asmenų judėjimo laisvė, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu Nr. Sp-125 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų organizavimo, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje laikinai apribojama asmenų judėjimo laisvė, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį papildyti 551 punktu:„551. Saviizoliacijoje esantys rinkėjai, grįžę iš užsienio arba turėję sąlytį su sergančiais COVID-19 liga (koronavirusine infekcija), gali balsuoti iš anksto specialiai tokiems rinkėjams skirtose išankstinio balsavimo vietose. Simptomų neturintys, sąlytį turėję asmenys be Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimo 2020 m. spalio 19–22 dienomis gali vieną kartą palikti saviizoliacijos vietą ne ilgiau kaip 3 val. ir nuvykti į išankstinio balsavimo vietą, skirtą saviizoliacijoje esančių asmenų balsavimui, Vilniaus, Kauno, Šiaulių miestų ir Raseinių rajono savivaldybėse.Išankstinio balsavimo vietų saviizoliacijoje esantiems rinkėjams sąrašas: Vilniuje – Laisvės pr. 5 („Litexpo” parodų ir kongresų centras); Kaune – Europos pr. 27 (Aleksoto inovacijų pramonės parkas);   Šiauliuose – Vilniaus 297 (Sporto gimnazijos salė); Raseiniuose – Algirdo g. 1 (Turgavietė). Saviizoliacijoje esančių rinkėjų balsavimas organizuojamas keturias dienas, spalio 19-22d. nuo 7 val. iki 20 val. Šiose vietose balsuoti atvykę savo transportu gali tik saviizoliacijoje esantys rinkėjai.  Rinkėjai balsuodami turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Rinkėjams rekomenduojama vykti po vieną. Jeigu ta pačia transporto priemone vyksta du rinkėjai, antras rinkėjas, sėdintis keleivio vietoje, privalo išlipti iš transporto priemonės ir balsuoti šalia transporto priemonės esančioje balsavimo kabinoje. Po kiekvieno balsavimo kabinoje balsavusio rinkėjo būtina balsavimo kabinoje dezinfekuoti dažnai liečiamus paviršius arba kiekvienam balsavimo kabinoje balsuojančiam rinkėjui komisija turi išduoti vienkartines pirštines. Balsavimo kabinoje balsavęs rinkėjas komisijos narių akivaizdoje vienkartines pirštines turi nusimauti ir išmesti jas į tam skirtą vietą. Po balsavimo asmenys privalo iškart grįžti į saviizoliacijos vietą. Saviizoliacijoje esantys rinkėjai, neturintys galimybės balsuoti iš anksto, gali balsuoti namuose. Prašymai balsuoti namuose registruojami skambinant trumpuoju informacijos apie rinkimus teikimo numeriu 1855 arba užpildytą specialią prašymo formą nusiunčiant el. pašto adresu [email protected] Registruojantis balsuoti namuose, būtina pateikti tikslius asmens ir buvimo saviizoliacijoje vietos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, tikslų saviizoliacijos adresą ir savo telefono numerį. Rinkėjo, esančio saviizoliacijoje, neradus namuose, rinkimų komisijų nariai su rinkėju turi susisiekti jo registracijos metu nurodytu kontaktiniu telefonu. Rinkimų komisijų nariams nepavykus susisiekti su rinkėju jo nurodytu kontaktiniu telefonu, dienos pabaigoje informacija apie rinkėjus, nerastus saviizoliacijoje, registruojama portale ePolicija.lt.“Su sprendimu galima susipažinti čia