Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centras – sparčiai auganti ir paslaugas plečianti įstaiga. Atėjo laikas, kai vienose patalpose jau netelpa visi darbuotojai ir centro lankytojai, dalis jų laikinai yra įsikėlę į kitas Savivaldybei priklausančias patalpas. Ieškodama galimybių išspręsti šią problemą Savivaldybė nutarė pritaikyti dalį buvusio lopšelio-darželio „Saulutė“ pastato patalpų. Šiuo metu jau yra nupirkti rangos darbai ir artimiausiu metu bus suremontuota apie 130 kv. m patalpų, į kurias įsikels Socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyrius (socialiniai darbuotojai ir atvejo vadybininkai). Planuojama įrengti 12 darbo vietų, taip pat bendrą pasitarimų salę, sanitarinius mazgus, patalpą virtuvėlei.    Savivaldybei nusprendus neparduoti buvusio lopšelio-darželio pastato ir ateityje ieškoti galimybių jį atnaujinti, patalpos buvo išnuomotos arba suteiktos panaudos teise įvairioms organizacijoms. Čia jau veikia meninio lavinimo studija „Ramunėlė“, maistą išsinešimui ruošianti įmonė „Maisto stotelė“, socialinės dirbtuvės, kur veikla užsiima proto ir psichikos negalią turintys žmonės, taip pat erdvesnėmis patalpomis džiaugiasi jaukiai įsikūrusi rajono aklųjų ir silpnaregių organizacija. Prienų r. savivaldybės informacija