Spalio 22 d. posėdyje Prienų r. savivaldybės taryba patvirtino Fizinių ir (ar) juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama). Tvarkos aprašas pritaikytas vietinės reikšmės kelių, šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų, apšvietimo projektavimo, remontavimo, taisymo, rekonstravimo, įrengimo darbams. Tvarkos aprašu galės pasinaudoti didesnė visuomenės dalis.   Kviečiame fizinius ir (ar) juridinius asmenis teikti pasiūlymus ateinantiems ataskaitiniams metams ir skirti lėšų bendro naudojimo kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių remonto, rekonstravimo ar įrengimo darbams, kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos ir palengvintos eismo ir naudojimosi vietinės reikšmės keliais sąlygos.   Pasiūlymus galima teikti iki š.m. gruodžio 31 d. elektroniniu paštu: pasiūlymus kelių, šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių darbams – [email protected], tel. (8 319) 61124, pasiūlymus apšvietimo darbams – [email protected], tel. (8 319) 61120 arba Savivaldybei tiesiogiai bei paštu. Prienų r. savivaldybės informacija