DĖL LAIKINOSIOS VALSTYBĖS PAGALBOS PAUKŠČIŲ LAKYTOJAMS    Paukščių laikytojai lapkričio 3–13 dienomis kviečiami teikti paraiškas pagal Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-735.   Pagalba paukščių (viščiukų broilerių ir kalakutų, auginamų mėsai) laikytojams bus mokama tuomet, jeigu 2020 m. spalio mėn. bendros vidutinės Lietuvos paukščių laikytojų pajamos už parduotus skersti paukščius pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenis buvo bent 5 proc. mažesnės, palyginti su 2017–2019 m. spalio mėn.   Pagalba bus teikiama paukščių augintojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre nuo spalio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos (imtinai) registruota ne mažiau kaip 100 broilerių arba 20 kalakutų – bus imami to laikotarpio paskutinio registravimo duomenys.   Pagalbos dydis už broilerį – 0,5 Eur, už kalakutą – 4 Eur.   Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai.   Pareiškėjas turi pateikti dokumentus ir duomenis (įskaitant pareiškėjo buhalterinės apskaitos dokumentus ir juridinių asmenų registro duomenis), įrodančius jo tinkamumą gauti pagalbą pagal Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles (jas galima rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/034315e0185f11ebb0038a8cd8ff585fi ).Dėl papildomos informacijos kreiptis į Prienų r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių tel. (8 319) 61160 IŠIMTINĖ LAIKINA PARAMA ŪKININKAMS IR mvį, KURIUOS YPAČ PAVEIKĖ COVID-19 KRIZĖ   Šią savaitę pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Paraiškos bus renkamos rajono savivaldybėje iki lapkričio 20 d.    Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Žemės ūkio skyrių, tel. (8 319) 61160.   Pagal KPP priemonę paraiškas gali teikti:
žemės ūkio veiklos subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą, išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), užsiimančios žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu. Perdirbimo proceso rezultatas gali būti produktas, kuriam tas priedas netaikomas. Produktas turi būti skirtas maistui.
   Taip pat visiems pareiškėjams taikomas reikalavimas iki 2020 m. kovo 16 d. būti įtrauktiems į bent vieną iš šių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai iki 2020 m. spalio 19 d. Lietuvos savivaldybių administracijoms pateiktų 2020 m. kovo 16 d. viešai skelbiamų maisto tvarkymo veiklai leidimus turinčių pareiškėjų sąrašų:
Maisto tvarkymo subjektų sąrašą (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus) – https://vmvt.lt/opendata/mtsr/;
Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą – http://vetlt1.vet.lt/vepras/;
Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašą –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys;
Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašą –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys/registruoti-subjektai-vykdantys-daigu-daiginima-ir-seklu-skirtu-daiginimui-gamyba-arba-prekyba.
   Paramos dydis   Paramos dydis pagal KKP priemonę priklauso nuo pareiškėjo statuso ir samdomų darbuotojų kiekio.
žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui;
žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu valdoje ar ūkyje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui;
juridiniam asmeniui (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statusą – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 18 000 Eur išmoka vienam juridiniam asmeniui;
fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą – 1 800 Eur dydžio išmoka.   Jeigu pareiškėjas karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 birželio 17 d. yra gavęs subsidiją pagal Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51 straipsnį, 52 straipsnį, 41 straipsnio 21 dalį, 41 straipsnio 24 dalį, anksčiau nurodyta išmokos suma mažinama gautos subsidijos suma.
   Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Prienų r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, tel. (8 319) 61160   Žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2019 m. pavasarį, bus teikiama parama – numatoma skirti 1,5 mln. Eur. Valstybės pagalbos schemai jau pritarė ir Europos Komisija. NUO ŠALNŲ NUKENTĖJUSIEMS SODININKAMS – PARAMA   Sodininkystė yra didelių ir ilgalaikių investicijų reikalaujanti žemės ūkio šaka. 2019 m. Lietuvos sodai stipriai nukentėjo nuo pavasarinių šalnų. Jos nulėmė visų sodininkų sezoną – prarasta ne tik dalis derliaus, bet ir užderėję vaisiai buvo prastesnės kokybės.   Siekdama prisidėti prie sodininkystės ir uogininkystės sektoriaus ekonominio gyvybingumo išsaugojimo, Žemės ūkio ministerija nusprendė perskirstyti lėšas iš kitų paramos priemonių ir 2019 metais šalnų padarytiems nuostoliams kompensuoti skirti subsidijas.   Europos Komisija jau pritarė ir ŽŪM parengtoms paramos nuo 2019 m. šalnų nukentėjusiems sodininkams teikimo taisyklėms.   Į Savivaldybių žemės ūkių skyrius 2019 m. iš viso kreipėsi 260 sodininkų.   Vilkaviškio rajone nuo šalnų nukentėjo 20 pareiškėjų, Alytaus raj. – 4, Varėnos raj. – 5, Druskininkų sav. – 4, Birštono sav. – 8, Jonavos raj. – 2, Kaišiadorių raj. – 1, Kauno raj. – 15, Kėdainių raj.– 7, Prienų raj. –  8, Raseinių raj. – 5, Skuodo raj.– 1, Marijampolės sav.– 13, Kalvarijos sav. –  9, Kazlų Rūdos sav. – 2, Šakių raj. – 9, Biržų raj. –  28, Panevėžio raj. – 3, Pasvalio raj.– 9, Rokiškio raj. – 10, Akmenės raj. – 5, Joniškio raj. – 3, Pakruojo raj. – 1, Radviliškio raj. – 3, Šiaulių raj. – 3, Tauragės raj. – 9, Jurbarko raj. – 17, Šilalės raj. – 12, Rietavo sav. – 1, Utenos raj. – 12, Anykščių raj. – 16, Ignalinos raj. – 1, Zarasų raj. – 9, Širvintų raj. – 5, Ukmergės raj. – 3, Vilniaus raj. – 3.   Siekdami gauti paramą, sodų ir uogynų augintojai turės pateikti savivaldybėms paraiškas paramai gauti ir jos dydžiui apskaičiuoti reikalingus dokumentus.   Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Prienų r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, tel. (8 319) 61160Parengta pagal ŽŪM inf.