Spalio 2–7 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas Tarptautinės mokytojų dienos proga aplankė visų mokyklų bendruomenes ir pasveikino Prienų rajono savivaldybės konkurso „Metų mokytojas“ nominantus.Spalio 2-ąją Savivaldybės vadovai pasveikino policijos darbuotojus profesinės šventės proga. Vadovai padėkojo pareigūnams už nuoširdų ir atsakingą darbą, profesionalumą, ilgametį bendradarbiavimą ir palinkėjo didelės sėkmės tarnyboje, laimės asmeniniame gyvenime, sveikatos, stiprybės, ištvermės ir žmonių palaikymo.Spalio 5 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo tarybos posėdyje buvo nutarta įrašyti į Kultūros vertybių registrą ir suteikti apsaugą Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietai, esančiai Prienų r. sav., Sūkurių k., bei Šilavoto NKVD-MGB būstinės pastatui, esančiam Prienų r. sav., Šilavoto k.Spalio mėn. Prienuose organizuotos projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotės Jonavos, Širvintų, Švenčionių ir Utenos rajonų švietimo darbuotojams. Prieniškiai dalinosi patirtimi apie Švietimo ir sporto skyriaus, Švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklų bendradarbiavimą siekiant mokinių ugdymo(si) sėkmės, Prienų rajono savivaldybėje  įgyvendinamus ugdymo(si) proceso pokyčius.Spalio 10 d. Prienuose, estradoje prie Nemuno, vyko tradicinė Mokytojo dienos regata Prienų rajono savivaldybės mero taurei laimėti.Spalio 10 ir 24 dienomis LRT radijas savo klausytojams laidose „Atrask Lietuvą“ pristatė Prienų kraštą ir jo įdomybes – Šilavoto „Davatkyną“, Tradicinių amatų centrą Prienuose, Rimorystės muziejų Veiveriuose, vietos ūkininkus ir verslininkus.Spalio 16 d. paminėta Atviros jaunimo erdvės „Prienas“ 2 metų veiklos sukaktis.Spalio mėnesį planuojamame dviračių take Prienai–Vazgaikiemis baigtos įrengti 9 informacinių rodyklių sistemos bei 2 informacinių rodyklių sistemos dviračių take, kuris jungia Birštono ir Prienų rajono savivaldybes. Taip pat naujomis krypties rodyklėmis papildytos jau anksčiau įrengtos informacinių rodyklių sistemos, esančios Prienų mieste. Iš viso įrengta dar 11 naujų rodyklių sistemų ir 82 rodyklės, nurodančios kryptį į lankytinus objektus.Spalio 22 d. Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu. Posėdyje svarstyti ir patvirtinti 23 sprendimų projektai. Taryba patvirtino 2020 m. savivaldybės biudžeto pakeitimus, atleido tris įmones nuo Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (moksleivių maitinimui organizuoti švietimo įstaigose) nuomos mokesčio karantino metu, patvirtino Fizinių ir (ar) juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir kelių statiniams projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašą, kuriame reglamentuojama fizinių ir (ar) juridinių asmenų, pageidaujančių skirti lėšų vietinės reikšmės keliams, šaligatviams, automobilių stovėjimo aikštelėms prie daugiabučių gyvenamųjų namų, apšvietimui projektuoti, remontuoti, taisyti, rekonstruoti, įrengti be naujų žemės sklypų įsigijimo, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinus tinkamais įgyvendinti finansavimo tvarka, priėmė kitus sprendimus turto valdymo, švietimo ir socialiniais klausimais.Spalio 21 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Eismo saugumo komisijos posėdis, kuriame svarstyti gyventojų prašymai.Spalio 27 d. meras A. Vaicekauskas su komanda susitikime su UAB „Minestas“ atstovais aptarė pastato Vytenio  g. 22 (buvusiose kareivinėse) rekonstrukcijos projektą, kitus rūpimus klausimus.Spalio 27 d. vyko Savivaldybės vadovų, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pasitarimas. Jo metu aptarta COVID-19 ligos epidemiologinė situacija Savivaldybei pavaldžiose ir privačiose gydymo įstaigose, įvertintas įstaigų pasirengimas antrajai viruso bangai ir galimam virusu užsikrėtusių pacientų srauto valdymui, ligonių hospitalizavimui, slaugos ligonių priežiūrai.Spalio 29 d. vykusiame pasitarime Savivaldybės vadovams buvo pristatytas Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamas nuotekų surinkimo tinklų plėtros Prienų miesto aglomeracijoje projektas, kurį planuoja įgyvendinti UAB „Prienų vandenys“. Projektas skirtas teritorijoms, kuriose gyventojų skaičius ne mažesnis kaip 2000. Į šį projektą patenka tik Prienų miestas, išskyrus sodininkų bendrijas. Prienų rajono savivaldybės informacija