Lapkričio 12 d. vykusiame administracijos direktorės J. Zailskienės vadovaujamo Prienų r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje buvo aptarta situacija Veiverių PSPC bei detalizuota darbo organizavimo tvarka ekstremalios situacijos metu švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose.    Kadangi epidemiologinė situacija Veiverių PSPC yra sudėtinga ir įstaigai reikalinga pagalba, savivaldybės teritorijoje veikiančių asmens sveikatos priežiūros ir socialinių stacionarių ir nestacionarių paslaugų įstaigų vadovai įpareigoti suformuoti bendras įstaigų mobilias komandas, kurios dirbtų VšĮ Veiverių PSPC COVID-19 ligos protrūkio metu.   Veiverių PSPC leista organizuoti darbą pasitelkiant darbuotojus (gavus jų sutikimą), kurie šiuo metu serga besimptome COVID-19 liga arba yra saviizoliacijoje. Taip pat leista atšaukti VšĮ Veiverių PSPC darbuotojus, šiuo metu turinčius laikinojo nedarbingumo pažymėjimus.    Posėdyje priimtas nutarimas, kad biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovai, sužinoję apie susirgimo COVID-19 liga atvejį savo įstaigoje, nedelsdami informuotų Prienų rajono savivaldybės merą ir administracijos direktorę.   Lapkričio 13 d. baigia galioti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nutarimai dėl rajono ugdymo įstaigų darbo organizavimo tvarkos. Ketvirtadienį posėdyje nutarta pratęsti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių darbą įprasta tvarka – tiesioginiu būdu, kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. 2543  „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.               Pagrindinėms ir vidurinio ugdymo mokykloms nuo š. m. lapkričio 16 d. iki karantino pabaigos suteikta galimybė pačioms pasirinkti mokymo(si) būdą (nuotolinis, tiesioginis arba mišrus) 5–12 klasių mokiniams. Švietimo įstaigos apie pasirinktą mokymo(si) būdą turi informuoti steigėją.   Neformaliojo vaikų  švietimo veikla organizuojama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. 2546 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“.Prienų r. savivaldybės informacija