Vykdant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą 2017 m., Prienų r. savivaldybėje atnaujintas (modernizuotas) 50-asis daugiabutis namas adresu Statybininkų g. 7, Prienai. Jis yra įtrauktas į kvartalinės renovacijos programą. Projektą rengė UAB „Sunprojektai“, namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus vykdė UAB „Rūdupis“, techninę priežiūrą atliko UAB „Statybos dalis“.    Pastato atnaujinimo (modernizavimo) metu buvo apšiltintas namo stogas, uždėta nauja stogo danga, sienos šiltintos akmens vata ir apdailintos homogeninėmis mažagabaritėmis fibrocementinėmis plokštėmis, pakeisti bendro naudojimo patalpų langai ir durys, įstiklinti ir apšiltinti balkonai, atnaujinti šilumos punktai ir šildymo sistema, įrengti individualūs butų šilumos skaitikliai. Name taip pat buvo pakeisti šaltojo vandentiekio magistraliniai vamzdynai, atliktas visų keturių laiptinių paprastasis remontas.    Remiantis Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa, Prienuose buvo suformuoti du daugiabučių namų kvartalai – Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies, kurie Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019-01-24 sprendimu Nr. T3-17 buvo papildyti dar keletu namų.   Šiuo metu Stadiono mikrorajono kvartale įvykdytos 18 daugiabučių namų statybos darbų užbaigimo procedūros, miesto centrinės dalies kvartale – 23 daugiabučių namų, taip pat 2 Paprienėje – Jaunystės g. 7 ir Pyšyno g. 21, dar 4 namai atnaujinti (renovuoti) Jiezno mieste ir 3 Balbieriškyje.     Prienuose yra visiškai užbaigti statybos darbai Stadiono g. 18 daugiabučio namo ir laukia valstybinės statybos darbų užbaigimo komisijos procedūrų, o Stadiono g. 12, Stadiono g. 24, Liepų g. 11, Kęstučio g. 73, Vytauto g. 31 dar vyksta statybos darbai.    Jau parengta projektinė dokumentacija šių daugiabučių namų – Tylioji g. 5, Kęstučio g. 5 ir 65, Brundzos g. 3, Vytauto g. 22 ir 27.    Artimiausiu metu bus pradėti dar 6 daugiabučių namų atnaujinimo darbai (jau  nupirkti darbai su projektavimo paslaugomis): J. Basanavičiaus g. 20A, Kauno g. 27 , Kauno g. 29, Jiezno Vytauto g. 36, Vytauto g. 40 ir Veiverių mstl. Aušros g 18.    Verta paminėti, kad šiame etape du kartus, deja, nepavyko nupirkti rangos darbų Prienų Birštono g. 28, Kęstučio g. 35, Janonio g. 5, Skriaudžių Mažoji g. 4 daugiabučių renovacijai. Dėl įvairių priežasčių kol kas negalima vykdyti rangos darbų pirkimų ir Prienų J. Vaitkaus g. 12 bei Vytauto g. 4A namų renovacijai vykdyti.    Stadiono mikrorajone dar nepriimti daugiabučių namų butų savininkų sprendimai dėl atnaujinimo (modernizavimo) darbų vykdymo 2 daugiabučių namų – Stadiono g. 24A ir Statybininkų g. 2. Šių daugiabučių gyventojams priėmus teigiamus sprendimus, namai dar gali būti įtraukti į 8 etapo daugiabučių namų modernizavimo programą.    Taip pat 8 etape ruošiamasi įtraukti į programą daugiabučius namus:    S. Dariaus ir S. Girėno g. 9, Vilniaus g. 8, F. Martišiaus g. 25, J. Brundzos g. 13, J. Basanavičiaus g. 8, Kauno g. 22A, J. Janonio g. 4, Kęstučio g. 42, Šiltnamių g. 14 Prienuose;    Maironio g. 4, Gedimino g. 2, Gedimino g. 7, Basanavičiaus g. 25, Vytauto g. 5, Vytauto g. 47 Jiezne;    Jaunimo g. 15, Jaunimo g. 17, Parko g. 10, Parko g. 11, Parko g. 12 Balbieriškyje; Ežero g. 9 ir Ežero g. 13 Stakliškių sen. Gripiškių k.    Šiems daugiabučiams namams yra vykdomos investicinių planų su energinio naudingumo sertifikatais pirkimo procedūros, bus organizuojami aptarimai su gyventojais dėl atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pasirinkimo.    Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratorius – UAB „Prienų butų ūkis“.Prienų r. savivaldybės informacija