Šių metų lapkričio 30 d. aštuonių savivaldybių – Birštono, Kauno miesto, Kaišiadorių, Jonavos, Raseinių, Kėdainių, Prienų ir Kauno rajonų – merai pasirašė Kauno regiono plėtros tarybos steigimo sutartį. Tarybos pagrindinis uždavinys – planuoti ir koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Kauno apskrityje, skatinti apskrities socialinę ir ekonominę plėtrą bei apskrities savivaldybių bendradarbiavimą.    Šių metų vasarą, pasikeitus Regioninės plėtros įstatymui, šalies regionams buvo suteikta daugiau įgaliojimų ir kompetencijų, o Regionų plėtros taryboms – teisinis statusas. Tai įpareigojo visoje šalyje iš naujo įsteigti dešimtį tarybų.   Kauno miesto savivaldybėje susirinkę aštuonių regiono savivaldybių merai – Visvaldas Matijošaitis, Nijolė Dirginčienė, Vytenis Tomkus, Valerijus Makūnas, Mindaugas Sinkevičius, Andrius Bautronis, Valentinas Tamulis ir Alvydas Vaicekauskas – įtvirtino šį vieningą sprendimą savo parašais ant steigimo sutarties.   Merai vienbalsiai patvirtino, kad Tarybos tikslas – atstovauti ne atskirų savivaldybių, o bendriems viso Kauno regiono ir jo gyventojų interesams nacionaliniu mastu, sprendžiant opiausias viso Kauno regiono problemas ir siekiant konstruktyvios diskusijos su nacionaline valdžia bei ieškant viso regiono plėtrai palankių sprendimų.   „Manau, kad Tarybos veikla bus ypatingai svarbi naujuoju Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiu, tvirtinant ir įgyvendinant visoms Kauno regiono savivaldybėms svarbius projektus“, – sakė meras A. Vaicekauskas.   Naujai steigiamos Tarybos kolegiją sudarys 24 nariai iš visų regiono savivaldybių. Prienų r. savivaldybei Kolegijoje atstovaus rajono meras A. Vaicekauskas ir rajono savivaldybės Tarybos narys G. Bartulis.   Jau po savaitės, gruodžio 7 d., planuojama surengti pirmąjį Tarybos Kolegijos posėdį.Parengta pagal Regioninės plėtros departamento prie VRM informaciją