Prienų rajono savivaldybės tarybos gruodžio mėnesio posėdyje bus teikiamas tvirtinti Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.Šis aprašas įtvirtins galimybę Prienų rajono gyventojams spręsti, kaip panaudoti dalį savivaldybės biudžeto lėšų. Gyventojai galės patys siūlyti idėjas, kaip gerinti gyvenamąją aplinką, ir išrinkti labiausiai patikusias. Tikimasi tokiu būdu ne tik sukurti patrauklesnę ir patogesnę gyvenamąją aplinką, bet ir didinti skaidrumą ir pasitikėjimą Savivaldybe, skatinti bendruomenių iniciatyvas, ieškoti naujų ir efektyvių gyventojų ir Savivaldybės bendradarbiavimo formų.Toks gyventojų įtraukimas į savivaldybės valdymą yra vadinamas dalyvaujamuoju biudžetu. Pats pirmasis dalyvaujamasis biudžetas pasaulyje įvyko 1989 m. Porto Alegre mieste Brazilijoje. Gyventojams, nusivylusiems prasta šalies ir miesto ekonomine būkle, buvo pasiūlyta patiems dalyvauti formuojant miesto biudžetą bei spręsti, kaip leisti miesto lėšas. Šiuo metu pasaulyje yra apie 1,5 tūkst. dalyvaujamųjų biudžetų. Lietuvoje dalyvaujamuosius biudžetus įgyvendina 8 savivaldybės. 2021 m. prie šios iniciatyvos prisidės ir mūsų Savivaldybė.Kviečiame susipažinti su aprašu čia. Prienų r. savivaldybės informacija