Prienų rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.     Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gruodžio 4 d. 09.00 val. iki 2021 m. sausio 22 d. 12.00 val.      Vietos projektų paraiškos priimamos Prienų rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Kauno g. 2, Prienai.    Daugiau informacijos rasite: http://prienuvvg.lt/2020/12/04/skelbiamas-paprastas-kvietimas-nr-12-teikti-paraiskas-vietos-projektams/