Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija informuoja, kad pradėta rengti 2021–2027 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Programos teritorija Latvijoje apima Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionus, o Lietuvoje – Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno apskritis.    Programos teritorijos gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės, valstybinės ir savivaldybių įstaigos bei kitos suinteresuotos šalys kviečiamos  išreikšti savo nuomonę dėl programos prioritetų ir reikalingų paramos priemonių.    Anketą sudaro 9 klausimai, į kuriuos atsakyti užtruksite apie 10 minučių. Anketa prieinama iki 20.12.2020.   Klausimynas, kurį sudaro 9 yra sudarytas latvių ir lietuvių  kalba, atsakyti į jo klausimus užtruks 10-15 min. Klausimynas veiks iki gruodžio 20 d. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgsWLWFT_G8i-Q8APEusV0n8F546bgayPAojdCk2P3KyUfaw/viewform