Gruodžio 7 d. vyko nuotolinis Prienų r. savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos posėdis, kuriame buvo svarstyti ūkininkų prašymai ir paskirstytos likusios Kaimo plėtros rėmimo lėšos. Parama buvo skirstoma vadovaujantis Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašu.   Atsižvelgdama į prašymus komisija paskirstė 35455,75 eurų finansinę paramą: 1000 eurų skirta ūkininkui, praradusiam dalį augalų (derliaus) dėl nepalankių meteorologinių sąlygų; 400 eurų – už sukurtą naują darbo vietą; daugiau nei 1500 eurų paskirtstyta 3 ūkininkams gaminių sertifikavimo išlaidoms iš dalies padengti; 37 ūkininkams paskirstyta iš viso 32533,72 eurų paramos palūkanoms už investicinius kreditus ir žemei įsigyti.Prienų r. savivaldybės informacija