Lapkričio 7 d. „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Lietuvos miestai“ televizijos žiūrovus kvietė į kelionę po Prienų kraštą.Prienų rajono savivaldybė ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, bendradarbiaudami su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedra, kvietė Prienų krašto gyventojus balsuoti už labiausiai patikusį Prienų krašto turistinį ženklą. Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudarytos darbo grupės posėdyje buvo aptarti 3 daugiausia gyventojų balsų surinkę ženklai ir išrinktas Prienų krašto turistinis ženklas.Lapkričio mėn. reguliariai vyko Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžiai, kuriuose aptarti klausimai, susiję su COVID-19 epidemiologine situacija ir jos valdymu.Lapkričio mėn., vykdant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą 2017 m., Prienų r. savivaldybėje atnaujintas (modernizuotas) 50-asis daugiabutis namas.Lapkričio 13, 20 ir 27 d. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius organizavo nuotolinius mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui pasitarimus. Buvo aptartas ugdymo organizavimas karantino metu, diskutuota, kaip pagerinti sąlygas vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, asmeninei pažangai, pristatytos skaitmeninės mokymo aplinkos ir priemonės.Lapkričio mėn. baigti Jiezno miesto Tiesos tako ir S. Nėries gatvės kapitalinio remonto darbai.Lapkričio mėn. baigta remontuoti Pakuonio pagrindinės mokyklos aktų salė.Lapkričio mėn. buvo įrengtas Išlaužo kaimo Mokyklos gatvės apšvietimas – pastatytos 5 atramos su šviestuvais ir nuvesta elektros linija iki Išlaužo pagrindinės mokyklos pėsčiųjų tako.Lapkričio 17 d. vyko nuotolinis Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdis. Posėdyje išnagrinėti gyventojų prašymai įvairiais eismo saugumo klausimais.Lapkričio 26 d. vykusiame nuotoliniame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyti 32 klausimai. Posėdyje buvo patvirtinti 2020 metų savivaldybės biudžeto pakeitimai. Atsižvelgiant į LR Vyriausybės patvirtintas lėšas skaitmeniniam ugdymui, patvirtinti Savivaldybei skirtų mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimai, taip pat baigiamo įrengti Prienų baseino įkainiai. Posėdyje buvo priimti sprendimai, susiję su turto valdymu – perėmimu, perdavimu, nuoma, pirkimu, nurašymu. Atsižvelgiant į socialinės globos organizavimo išlaidų didėjimą ir siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su negalia, patvirtinta nauja Prienų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kaina, priimtas sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo savivaldybėje, kiti sprendimai.Lapkričio 27 d. vyko VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Direkcija) organizuotas nuotolinis susitikimas, kurio metu aptarti artimiausi planuojami darbai. Susitikime dalyvavo LR Seimo nariai A. Kupčinskas, J. Sabatauskas, Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorė J. Zailskienė, Birštono, Alytaus r., Kauno r. savivaldybių merai ir administracijų direktoriai. Direkcijos vadovas R. Lipkevičius pristatė planus dėl kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukcijos. Suplanuota jau 2021 m. pradėti žemių iš savininkų Kauno ir Prienų rajonuose pirkimo dėl visuomeninio intereso procedūras, o 2022 m. pradėti projektavimo darbus ir, įvertinus galimybes, planuoti 2+1 arba 2+2 juostų kelio rekonstrukciją. Prienų rajono savivaldybės informacija