Gruodžio 17-oji – paskutinė ilgametės Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorės Renatos Liagienės darbo diena mokykloje. Nors direktorei nesišypsos ją išlydinčių mokinių ir kolegų akys, nesigirdės gausių plojimų ir rankos nesvirs nuo puokščių gėlių, o palinkėjimai ir dėkingumo žodžiai daugiausia atskries elektroninėmis ryšio priemonėmis, šią direktorę įsimins visa nedidelė krašto bendruomenė. Už meilę savo darbui, pagarbą mokiniams ir darbuotojams, bendrystę, jaunatvišką energiją, šypseną, kūrybiškumą, iniciatyvas ir jų palaikymą.     Mokyklai R. Liagienė atidavė daugiau nei 16 metų. Atėjo dirbti į rajono švietimo sistemą ir iš karto buvo paskirta vadovauti įstaigai. Per šiuo metus direktorė subūrė darnų, profesionalų kolektyvą, ėmėsi lyderystės darbo kokybės, pažangių mokymo metodų diegimo, projektinės veiklos skatinimo srityse. Mokyklos mokinių ir mokytojų pasiekimai, projektinė veikla ne kartą buvo pastebėti ir įvertinti šalies mastu.    Išeinančiai pasitikti naujų iššūkių ir galimybių direktorei R. Liagienei už ilgametį darbą padėkos žodžius siunčia Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas  Rimvydas Zailskas. Vadovai linki sveikatos, neišsenkančios energijos, siekiant užsibrėžtų tikslų ir atrandant kelią į sėkmę.  Prienų r. savivaldybės informacija Nuotraukos iš Savivaldybės archyvo