Vasario 9 d. nuotoliniu būdu vykusiame pasitarime Savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė ir pavaduotojas A. Marcinkevičius su Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja, specialistais bei seniūnijų seniūnais ir jų pavaduotojais aptarė vieną iš opiausių problemų – socialinių būstų priežiūros ir kontrolės klausimą.   Socialiniai būstai ir jų priežiūra yra įsisenėjusi problema, kurią Savivaldybės administracija skiria ypatingą dėmesį – tinkami socialiniai būstai remontuojami, netinkamiems gyventi tvarkomi dokumentai nugriovimui ar pardavimui, peržiūrimos sutartys su nuomininkais, kontroliuojama, ar laikomasi sutarčių sąlygų ir kt. Pasitarimo metu aptartas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų patikrinimo tvarkos aprašas ir kiti su juo susiję priedai.   Pasitarime su seniūnijų atstovais kalbėta apie tai, kaip turi būti vykdomi socialinių būstų patikrinimai, pildomi patikrinimo aktai, kuriuose atsispindėtų reali situacija: ar buvo nustatyta socialinių būstų eksploatavimo pažeidimų, ar nustatyta, kad būste gyvena ne tik tie asmenys, kam šis būstas yra skirtas, ar būstas nepernuomotas ir pan. Taip pat nuomininkams neretai stinga supratimo, jog išsinuomotą valdišką turtą ne tik privalu, bet ir verta saugoti, bent minimaliai prižiūrėti visų pirma dėl savo pačių gerovės. Sutarta aktyviau dalintis informacija, kai socialiniame būste yra priregistruojami nauji gyventojai, nes būtina keisti sutartis.   Administracijos direktorė J. Zailskienė pažymėjo, kad pagal normatyvus kylant savivaldybės būsto kainoms, viena iš išeičių padėti žmonėms, gaunantiems itin mažas pajamas ir gyvenantiems savivaldybės (ne socialiniuose) būstuose, pasiūlyti jiems deklaruoti pajamas ir rašyti prašymus, kad pakeisti būsto statusą iš savivaldybės būsto į socialinį būstą.   Reikia pabrėžti, kad įstatymai numato pareigą socialinio ir savivaldybės būsto nuomininkams laiku mokėti nuomos ir komunalinius mokesčius, informuoti seniūniją ar Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojus dėl pagausėjusios šeimos narių ar pasikeitusių bet kokių aplinkybių. Taip pat svarbu žinoti, kad socialinio būsto nuomininkai privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka kasmet pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės 1 dienos deklaruoti turtą ir gautas pajamas už kalendorinius metus.   Šiuo metu Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto eilėje laikia 118 asmenų.Prienų r. savivaldybės informacija