Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16–kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Atsižvelgiant į esamą situaciją, šiemet Lietuvių kalbos dienų renginiai vyks vasario–gegužės mėn.   Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.    Lietuvių kalbos dienos kiekvienais metais minimos ir mūsų krašto įstaigose bei organizacijose. Šiemet pasaulio ir šalies situacija sunkiai nuspėjama, tačiau suradome būdų ir formų įsitraukti į šią gražią iniciatyvą. Jau sudarytas Prienų rajono Lietuvių kalbos dienų renginių planas, kuris perduotas Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir bus įtrauktas į bendrą Lietuvių kalbos dienų renginių sąrašą. Suplanuota per 70 įvairiausių veiklų ir renginių, skirtų kalbai, jos mokymuisi, gimtąją kalbą, literatūrą ir kultūrą puoselėjusioms asmenybėms. Galime džiaugtis ir didžiuotis!   Lietuvių kalbos dienų renginių planas   Daugiau informacijos apie renginius interneto svetainėje www.prienai.lt, taip pat renginių organizatorių svetainėse.