Vasario 17 d. įvyko nuotolinis pasitarimas su seniūnais, kuriame dalyvavo Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, administracijos direktorė J. Zailskienė, Prienų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė V. Žliobienė, specialistai.    V. Žliobienė pristatė Prienų rajono VVG kartu su 8 partneriais ruošiamą įgyvendinti puošnų teritorinį projektą „Žydinti Lietuva“, kurio metu bus galimybė rajono kaimų erdves papuošti žydinčiomis vienmetėmis gėlėmis. Prienų rajono savivaldybei kaip projekto partnerei numatyta 6000 Eur, kurie bus paskirstyti 8 rajono kaimiškosioms seniūnijoms. Galimybę teikti idėjas ir paraiškas turi viena iš bendruomenių kiekvienoje seniūnijoje. Pasitarimo metu seniūnai paraginti su vietos bendruomenėmis aptarti, kuri bendruomenė teiks projektą, ir iki vasario 26 d. pateikti Prienų VVG idėjas ir preliminarias sąmatas. Tikimasi, kad įgyvendinti projektai papuoš seniūnijų aplinką, suteiks grožio, spalvų įvairovės, vidinio žmonių pasitenkinimo ir skatins bendruomenes tokias iniciatyvas tęsti ne vienerius metus. Prie projektų įgyvendinimo biudžeto lėšomis taip pat prisidės Savivaldybė.   Seniūnams priminta nepamiršti ir bendruomenių iniciatyvų projektų, susijusių su kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimu, t. y. ilgalaikio materialinio turto įsigijimu. Numatyta parama iki 10000 Eur ir iki 20 proc. savivaldybės biudžeto dalis. Anksčiau projekte dalyvavusios bendruomenės yra įsigijusios įgarsinimo aparatūros, tautinių rūbų. V. Žliobienė paragino nepraleisti galimybės pasinaudoti finansine parama, nes, anot jos, ateityje vietos veiklos grupių finansavimas mažės net 35 proc., daugiau dėmesio bus skiriama verslui.   Pasitarimo metu taip pat buvo aptarti su žiemos sezono sunkumais susiję klausimai.   Prienų r. savivaldybės informacija