Informuojame, kad Prienų r. savivaldybės 2021 m. biudžete smulkiamjam ir vidutiniam verslui paremti skirta 40000 Eur. Kviečiame verslininkus teikti paraiškas paramai gauti. (Jau yra gauti 4 prašymai, kurie greitu laiku bus svarstomi).   Taip pat planuojama tikslinti Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašą, kuris bus tvirtinamas artimiausiame Tarybos posėdyje. Visada laukiame pasiūlymų dėl Aprašo keitimo, papildymo naujomis paramos formomis. Pasiūlymus galima teikti visus metus el. paštu administracija@prienai.lt.     Daugiau informacijos dėl paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui galima rasti  /go.php/lit/Parama-verslui.  Prienų r. savivaldybės informacija