Prienų rajono savivaldybės administracija, vykdydama Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2020 m. gegužės 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI3-2463-505/2020 bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 53 punktu, 2020 m. birželio mėn. vykdė pakartotinę atranką į Prienų seniūnijos seniūno pareigas.   Atrankos metu buvo pasirinktas vienas iš dviejų pretendentų eiti Prienų seniūnijos seniūno pareigas. Neperėjęs atrankos pretendentas Prienų rajono savivaldybės administracijos sprendimą pasirinkti kitą pretendentą apskundė teismui.   Informuojame, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2021 m. kovo 3 d. sprendimu pateiktą skundą atmetė kaip nepagrįstą. Teismo sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Prienų r. savivaldybės informacija