Remiantis Prienų rajono savivaldybės tarybos  2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T3-270 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu, nevyriausybinėms organizacijoms yra skiriamas dalinis finansavimas veikloms, kompensuojamos įvairios išlaidos. 2020 m. nevyriausybinėms organizacijoms buvo skirta 59818 Eur, finansuoti 42 pareiškėjai.    Kūno kultūros ir sporto veiklos aktyvinimo programai 2020 m. buvo skirta 30000 Eur, tačiau dėl pandemijos ir įvestų karantino ribojimų, užkirtusių kelią sporto renginiams ir kitokioms veikloms, finansavimas buvo sumažintas iki 8000 Eur, kurie buvo skirti 15 sporto organizacijų.   Kovo 2 ir 3 dienomis įvyko bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų ir sporto klubų bei asociacijų 2020 m. veiklos pristatymas nuotoliniu būdu. Nuotoliniame renginyje dalyvavo Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, kiti vadovai, specialistai, Tarybos nariai, spaudos atstovai. Norintieji galėjo stebėti pristatymus „YouTube“ kanalu arba vėliau peržiūrėti įrašą.    Rajone gausu bendruomenių, asociacijų, sporto organizacijų, įvairių sporto šakų atstovų, kurie savo veikla, sporto ir individualiais pasiekimais daug metų garsina Prienus ne tik savame krašte, bet ir toli už jo ribų. Praėjusieji metai visiems buvo nelengvi, apriboti ne tik finansinių, bet ir veiklos galimybių, tačiau kūrybingi žmonės sugebėjo prisitaikyti prie aplinkybių, susidoroti su iššūkiais, o skirtą finansinę paramą panaudojo jei ne varžyboms, renginiams, tai reikalingoms priemonėms įsigyti.    Savivaldybės meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad pristatymas ir vaizdinė informacija apie įgyvendintus prasmingus projektus, vykdomas veiklas, pažadino smalsumą ir norą pamatyti juos iš arti. Meras padėkojo visiems už aktyvumą, entuziazmą, linkėjo dar labiau telkti bendruomenes, propaguoti fizinį aktyvumą, svajoti, dirbti ir augti.     Mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, pasidžiaugusi aktyvia bendruomenine veikla, įsikūrusiomis dviem (rajono ir miesto) vietos veiklos grupėmis, jų ir Savivaldybės pagalba, palaikymu bei skatinimu, palinkėjo ir toliau visiems kartu kurti gražų kraštą.      Administracijos direktorė J. Zailskienė bendruomenėms padėkojo už įdomias veiklas, svarbius projektus, ypač skirtus viešosioms erdvėms gražinti, ir pažymėjo, kad dauguma bendruomenių pasirinko šį modelį, nes galėjo nuveikti daug daugiau, kadangi prie jau skirtos sumos Savivaldybė pridėjo antra tiek. Administracijos vadovė taip pat skatino bendruomenes aktyviau vystyti edukacinę veiklą, nes rašant projektus šiai veiklai iš Savivaldybės galima gauti iki 7000 Eur paramą. Pasidžiaugusi aktyvia sporto organizacijų veikla, direktorė vylėsi, jog pandemija atsitrauks ir šie metai finansiškai bus derlingesni.    Anot administracijos direktorės pavaduotojo A. Marcinkevičiaus, mūsų krašto bendruomeninė ir sporto veikla labai graži, prasminga ir įvairialypė. Nors praėjusieji metai visiems sujaukė kasdienybę, atitolino vienus nuo kitų, pavaduotojas ragino neprarasti optimizmo ir, sąlygoms leidus, stengtis įtraukti kuo daugiau žmones į veiklas.    Mero patarėja A. Dargužienė pažymėjo, kad dalyvavimas visuomeninių organizacijų veiklos pristatyme buvo puiki proga vieniems iš kitų išgirsti, kokios bendruomeninės veiklos vyksta. Ji palinkėjo nepristigti idėjų bei atrasti įdomių ir dar neįgyvendintų projektų ir veiklų. Prienų r. savivaldybės informacija