Atėjus pavasariui, seniūnijose padaugėja darbų ir rūpesčių. Visi iškylantys klausimai aptariami Prienų r. savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose su seniūnais.    Kovo 8 d. vykusiame nuotoliniame pasitarime kartu su vadovais, Statybos ir ekonominės plėtros bei Bendrojo skyrių vedėjais ir specialistais aptarti kelių priežiūros, apleistų sklypų ir pastatų kontrolės, darbų planavimo, naujo etapo bendruomeninių projektų rengimo, pašto siuntų tvarkymo, seniūnijų veiklos ataskaitų pateikimo, bendradarbiavimo klausimai.   Seniūnai paraginti atsakingai planuoti kelių tvarkymo darbus visiems metams. Taip pat atkreiptas dėmesys, jog šiais metais gauta mažiau lėšų keliams tvarkyti, dalis jų bus skirta gatvių teisinei registracijai, nes ateityje nuo to priklausys finansavimas kelių remontas.   Meras A. Vaicekauskas paragino seniūnus greičiau vykdyti viešuosius kelių duobių taisymo paslaugų pirkimus. Administracijos direktorė J. Zailskienė kvietė seniūnus aktyviai bendradarbiauti su specialistais, taip pat pabrėžė, kad dėl susiklosčiusios situacijos nėra galimybės organizuoti seniūnų veiklos ataskaitų pristatymo visuomenei, ir pasiūlė jas glaustai pateikti seniūnijų bei savivaldybės svetainėse ir feisbuko paskyrose, o susitikimus su gyventojais organizuoti, kai tik bus tokia galimybė.Prienų r. savivaldybės informacija