Kovo 5 d. Prienų r. sav. administracijos direktorė Jūratė Zailskienė su Švietimo mainų paramos fondu pasirašė Susitarimą dėl „Erasmus“ akreditacijos Prienų r. savivaldybės administracijai suteikimo. Ši akreditacija užtikrins finansavimą „Erasmus+“ programos tarptautiniams projektams, kuriuos rengs Švietimo ir sporto skyrius, iki pat 2027 m., į veiklas bus įtraukta 200 mokyklų darbuotojų (direktorių, pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų). Sprendimas dėl „Erasmus“ akreditacijos priimtas Švietimo mainų paramos fondo direktorės Daivos Šutinytės įsakymu, atsižvelgiant į Švietimo ir sporto skyriaus parengtą akreditacijos paraišką vertinusių ekspertų ir programos „Erasmus+“ atrankos komisijos siūlymus, teigiamai buvo įvertinta tik 19 proc. pateiktų paraiškų. Akreditacijos suteikimas patvirtina, kad Prienų rajono savivaldybės administracija turi strateginį požiūrį į tarptautinę veiklą ir įgyvendina aktualius pokyčius švietimo srityje, geba parengti ir įgyvendinti kokybiškus „Erasmus+“ programos projektus.Iki 2020 m. Švietimo ir sporto skyrius įgyvendino du „Erasmus+“ programos projektus, skirtus švietimo darbuotojų kvalifikacijai tobulinti: 77 projektų dalyviai (mokyklų vadovai ir mokytojai) tobulino savo kvalifikaciją užsienio šalyse įvairiomis aktualiomis temomis: asmeninė mokinių pažanga, mokymo nuostatos ir būdai, mokytojo ir mokinio dialogas, komandinio darbo ir lyderystės skatinimas, pokyčių valdymas, šiuolaikinių technologijų taikymas kalbų mokyme, šiuolaikinis anglų kalbos dėstymas, kalbos mokymasis pradinėse klasėse.2020 m. buvo laimėtas finansavimas dar vienam projektui, kurio veiklomis bus gerinama mokyklų emocinė aplinka, 66 projekto dalyviai (vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai) turės galimybes dalyvauti savaitės trukmės kursuose šešiose šalyse. Iš kursų parsivežtas mokyklų emocinės aplinkos gerinimo idėjas jie įgyvendins savo mokyklose. Švietimo ir sporto skyrius turi jau 12 metų tarptautinės projektinės veiklos patirtį, šiuo laikotarpiu Prienų rajono švietimo veiklai tobulinti pritraukta daugiau kaip 662 tūkst. eurų. Visi „Erasmus+“ programos projektai – tiek jau įvykdyti, tiek vykstantys šiuo metu ar planuojami ateityje – yra įgyvendinami kartu su visomis Prienų r. mokyklomis ir lopšeliais-darželiais. Švietimo ir sporto skyriaus informacija