Kovo mėn. vykusiame Prienų r. savivaldybės eismo saugumo komisijos (toliau – Komisija) posėdyje buvo išnagrinėti gauti prašymai dėl eismo saugumo gerinimo Prienų rajone.    UAB „Vita Simplex“ kreipėsi su prašymu įrengti pagrindinį kelią žymintį ženklą Prienų Vytenio g. Po diskusijos Komisija nutarė šį klausimą atidėti ir įvertinti situaciją vietoje. Pažymėta, kad buvusio karinio miestelio teritorijoje šiuo metu vyksta nemažai statybos darbų, įrengiami daugiabučiai gyvenamieji namai, todėl, norint užtikrinti darnią infrastruktūrą ir saugų eismą visoje teritorijoje, autombilių stovėjimo ir eismo saugumo gerinimo klausimus būtina spręsti kompleksiškai.    Komisijoje išnagrinėtas prašymas dėl pėsčiųjų perėjų atnaujinimo ar įrengimo. Prašymo pagrindas – seniūnijų pateiktas reikiamų įrengti pėsčiųjų perėjų sąrašas. Kadangi Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis perėjas galima įrengti tik vietinės reikšmės keliuose, seniūnijų pateiktame sąraše vietinės reikšmės keliuose esančios perėjos nurodytos Stadiono g., tarp namų Nr. 2 ir Nr. 3, ir prie „Pasakos“ darželio F. Vaitkaus g. Taip pat 2020 m. spalio 21 d. posėdyje Komisija rekomendavo pagal galimybes atnaujinti perėją Tyliojoje g., ties namais Nr. 5 ir Nr. 2. ESK posėdyje priimtas nutarimas 2021 m. įrengti ir atnaujinti pėsčiųjų perėjas minėtose gatvėse.   Posėdyje buvo pateiktas pasiūlymas pakoreguoti ESK nuostatus ir įtraukti galimybę svarstyti klausimus ir priimti sprendimus naudojantis elektroninio ryšio premonėmis, taip pat buvo pritarta Eismo saugumo komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai.   Pažymėtina, kad per 2020 m. Eismo saugumo komisija išsprendė 57 (penkiasdešimt septynis) klausimus ir įgyvendino jų sprendimus, 4 (keturių) priimtų sprendimų įgyvendinimas dėl nepalankių oro sąlygų atidėtas iki 2021 m. pavasario. Dėl 11 (vienuolikos) klausimų Eismo saugumo komisija kreipėsi į Kelių direkciją, iš jų pritarta tik 3 (trims) sprendimams. Pažymėtina, kad Eismo saugumo komisijos ir Kelių direkcijos nuomonės dėl eismo saugumo problemų valstybinės reikšmės keliuose yra skirtingos, todėl problemų sprendimas vyksta vangiai. Sudėtingiausiai sprendžiami klausimai dėl pėsčiųjų perėjų. Prienų r. savivaldybės informacija