Kovo 30 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės vadovų, seniūnų ir administracijos specialistų pasitarime aptarti atliekų tvarkymo, kultūros paveldo ir kitų objektų priežiūros klausimai, diskutuota dėl neprižiūrimų ir apleistų statinių priežiūros ir kontrolės.   Kultūros paveldo ir kitų objektų priežiūra   Seniūnams buvo padėkota už kultūros paveldo objektų priežiūrą bei paprašyta skirti daug dėmesio paveldui ir šiais metais. Anot pasitarime dalyvavusios Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vyriausiosios specialistės E. Jakimavičiūtės, kasmet ir ypač pastaraisiais metais išpopuliarėjo vietinis turizmas, vasarą Prienų krašte taip pat tikimasi sulaukti daugiau turistų, todėl kultūros paveldo objektai, kitos lankytinos vietos, pililakalniai turėtų būti nuolat prižiūrimi, šalia jų (kur reikia) turi būti pastatytos šiukšlių dėžės, ženklai.    Savivaldybės meras A. Vaicekauskas pažymėjo, kad dar ne visi piliakalniai rajone sutvarkyti, tačiau Savivaldybė tam kasmet skiria dėmesio ir piliakalniai, kuriuos įmanoma atverti, padaryti prieinamus turistams, pamažu bus tvarkomi.    Seniūnai paprašyti užtikrinti ne tik veikiančių, bet ir neveikiančių kapinių priežiūrą. Jiems taip pat pavesta  surinkti informaciją apie antenas ant statinių ir savivaldybės įmonių seniūnijose ir ją pateikti Savivaldybei dėl tolimesnių sprendimų priėmimo.   Atliekos ir šiukšlės – problemos ir sprendimo būdai   Pasitarime nemažai dėmesio skirta atliekų tvarkymui kaimuose bei sodininkų bendrijose. Iki šiol pakelėse stovinčiuose konteineriuose ir šalia jų prisikaupia žmonių privežtų namų apyvokos daiktų, padangų, kitų stambiųjų atliekų, kurias privalu išvežti į atliekų aikšteles. Deja, ši problema niekaip neišsprendžiama. Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė I. Ramanauskienė padėkojo seniūnams už didelį darbą, keičiant bendruosius konteinerius į individualius sodininkų bendrijose, ir pakvietė teikti pasiūlymus, kokiose vietose dar reikėtų pakeisti bendruosius konteinerius į individualius. Svarstoma galimybė keliems atliekų turėtojams priskirtus konteinerius pažymėti. Tikimasi, kad tai atgrasins pašalinius asmenis. Sudrausminti stokojančius socialinės atsakomybės asmenis  turėtų ir mobiliosios vaizdo stebėjimo kameros, kurios įrengiamos prie kapinių.     Pasitarimo metu seniūnai informavo, kad atėjus pavasariui ir nutirpus sniegui pasimatė per žiemą žmonių paliktos grožybės viešosiose žaliosiose zonose, prie upės, konteinerių ir šiukšliadėžių. Seniūnai nepajėgūs su turima darbo jėga išvalyti visas teritorijas. Daugumos nuomone, šią problemą išspręsti galėtų viešumas, žmonių sąmoningumo ir moralinės atsakomybės stiprinimas, gerųjų pavyzdžių sklaida.     Apleisti statiniai ir sklypai   Savivaldybė jau keleri metai skiria daug dėmesio apleistų statinių ir sklypų priežiūrai bei kontrolei. Principinga pozicija ir nuoseklus darbas jau davė vaisių – yra nugriauti keli pastatai, kitus savininkai pradėjo tvarkyti arba pardavė. Šiame veiklos bare aktyviai bendradarbiaujama su seniūnijomis. Administracijos direkorė J. Zailskienė, pasidžiaugusi teigiamais rezultatais, paragino seniūnus atsakingai ir nuosekliai tęsti šį darbą ir toliau – siųsti savininkams pranešimus, įspėjimus, o prireikus imtis ir teisinių priemonių. Taip pat direktorė priminė, kad detaliau neprižiūrimų objektų klausimas bus aptartas balandžio pradžioje surengtame pasitarime.      Kelių klausimai   Pasitarime Savivaldybės meras infromavo apie tai, kad Savivaldybė savo nuosavybėn iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos perėmė kelią (Kęstučio g.) Prienuose, taip pat sulaukė iš Direkcijos pasiūlymo perimti ir daugiau kelių. Tačiau, anot mero, šis klausimas reikalauja didesnės diskusijos ir aptarimo su seniūnais bei specialistais, todėl taip pat bus rengiamas atskiras pasitarimas.   Kiti klausimai   Pasitarimo metu kalbėta apie vienodų stendų (skelbimų lentų) įrengimą seniūnijose bei plėtrą kitose vietose ateityje, apie skelbimo lentas prie kapinių su taisyklėmis ir bendra informacija, socialiai teisingą sodininkų bendrijų gyventojų apmokestinimą už atliekas, planuojamus pastatyti rūšiavimo konteinerius tekstilei. Mero pavaduotoja L. Jakinevičienė supažindino su paskutiniais Keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sprendimais dėl autobusų tvarkaraščių pakeitimo.Prienų r. savivaldybės informacija