Prienų rajono savivaldybė ir 6-ios biudžetinės įstaigos pateikė paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“. Dalinį finansavimą saulės elektrinėms įrengti gavo šešios iš septynių mūsų savivaldybės įstaigų, tai: Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, Jiezno gimnazija, Prienų „Žiburio“ gimnazija, Prienų kūno kultūros ir sporto centras ir Savivaldybės administracija (pastatui Laisvės a. 12.) Ant minėtų įstaigų stogų bus montuojamos saulės elektrinės. Visoms įstaigoms jau parengti techniniai projektai, o ant „Ąžuolo“ progimnazijos stogo  ir sumontuota saulės elektrinė (darbų suma 59660,26 Eur, rangovas UAB „Ignitis“). Beliko baigti parengti statybos darbų užbaigimo deklaraciją ir atiduoti vertinti VERT bei gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių tinkamumo eksploatuoti.   Aplinkos projektų valdymo agentūros parama saulės elektrinėms siekia 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, likusi dalis – savivaldybės biudžeto lėšos. Galutinis darbų atlikimo terminas – š. m. vasaros pabaiga.    Kitos įstaigos, ant kurių pastatų planuojama įrengti saulės elektrines, darbų rangovai ir numatomos lėšos:Prienų kūno kultūros ir sporto centras, rangovas UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, darbų suma 26943,07 Eur;„Revuonos“ pagrindinė mokykla, rangovas UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, darbų suma 57172,50 Eur;Jiezno gimnazija, rangovas UAB „Informacinių technologijų pasaulis“, darbų suma 18029,00 Eur;„Žiburio“ gimnazija,  rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros dar nesibaigę (maksimali numatyta suma 50000 Eur, po konkurso, tikėtina, sumažės);Savivaldybės administracijos pastatas (Laisvės a. 12), rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros dar nesibaigę (maksimali numatyta suma 45000 Eur, po konkurso, tikėtina, sumažės).Prienų r. savivaldybės informacija