2021 m. balandžio 7 d. vyko nuotolinis Prienų jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT) susirinkimas.   Posėdyje dalyvavo JRT nariai: Danielius Aldakauskas, Loreta Jakinevičienė, Kristijonas Raibužis, Mindaugas Rukas, Vytautas Jonelis, Jūratė Saikevičiūtė, Andrius Grumadas. Svečio teisėmis dalyvavo Viktorija Bielevičienė – LSDJS filialo Prienų skyriaus pirmininkė ir Larisa Šaltienė  – Asociacijos „Iš idėjos” pirmininkė.    Prienų JRT pirmininkas Mindaugas Rukas pristatė 2021 m. veiklos planą. Kristijonas Raibužis pasiūlė į veiklos planą įtraukti projektą „Savivalda gyvai“, kurio metu jauni žmonės turės galimybę susipažinti su Prienų rajono savivaldybės vadovų ir skyrių specialistų darbo pobūdžiu iš arčiau.    Buvo pristatytos 2020 m. vykdytos veiklos. Nutarta veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai pristatyti 2021 gegužės mėnesį.   Taip pat pristatyta naujai įsteigta Jaunimo organizacijų taryba „Laimingas Prienų kraštas“. Jos steigėjai: VšĮ Jaunimo organizacija „Prienai”, Asociacija „Iš idėjos“ ir Asociacija „Stakliškių jaunimo klubas“. Jaunimo organizacijų taryba vienija daugumą Prienų rajone veikiančių jaunimo organizacijų.    JRT pirmininkas kalbėjo, kad į Lietuvos moksleivių sąjungą (toliau – LMS) jau įstojo kelios Prienų rajono mokyklos, beliko išrinkti LMS Prienų padalinio vadovą. Buvo nutarta pakviesti visų rajono mokyklų atstovus į susitikimą dėl Prienų LMS padalinio vadovo išrinkimo.    Vyko diskusija dėl Jaunimo dienos Prienuose 2021 m. Nutarta sukvieti Prienų rajono jaunimo organizacijų atstovus ir Atviros jaunimo erdvės „Prienas“ vadovę Živilę Rusevičienę pasitarti dėl Jaunimo dienos organizavimo.    Jaunimo reikalų koordinatorė Roberta Revuckienė informavo apie Jaunimo reikalų departamento prašymą, kad Prienų JRT kartu su jaunimo reikalų koordinatore rinktų informaciją apie pandemijos pasekmės jaunimui. Buvo nutarta paruošti internetinę apklausą ir ją išsiųsti Prienų rajono mokykloms. Prienų JRT informacija