Balandžio 14 d. vyko Savivaldybės ir bendrovių „Prienų vandenys“ bei „Prienų butų ūkis“ vadovų pasitarimas. Meras Alvydas Vaicekauskas pakvietė įmonių vadovus pasidalinti praėjusių metų veiklos rezultatais ir esminiais darbais, šių metų planais bei siūlymais gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo srityje.    UAB „Prienų vandenys“ stengiasi įgyvendinti darnios plėtros principus   UAB „Prienų vandenys“ direktorius Rimantas Ignatavičius pažymėjo, kad praėjusiais metais įmonė pritraukė 240 naujų vartotojų. Didžiąja dalimi tai yra darbo optimizavimo, investicijų į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei remontą, aktyvios nelegaliai prisijungusių vartotojų paieškos rezultatas. Taip pat įmonėje buvo įdiegta savitarnos paslaugų sistema, vykdomas įmonės veiklos skaitmenizavimas.    Pasak direktoriaus, Prienuose yra dar apie 220 namų valdos sklypų, kurių gyventojai nėra prisijungę prie centralizuotų vandentiekio tinklų, todėl šiais metais bus siekiama sudaryti sąlygas, kad kuo daugiau gyventojų turėtų galimybę prisijungti: bus tęsiama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, lengvinamos prisijungimo sąlygos, pasitelkus socialinį tinklą „Facebook“, taip pat seniūnijas, bus vykdoma aktyvi švietėjiška veikla. Tačiau ir toliau nebus nuolaidžiaujama pažeidėjams bei darantiems žalą gamtai: kartu su aplinkosaugininkais bus siekiama nustatyti, kas dar nelegaliai naudojasi vandens tiekimu ir nuotekų šalinimu.   Šiemet įmonė numačiusi įgyvendinti daug darbų. Pasinaudojus ES fondų parama, planuojama nutiesti 1,5 km naujų tinklų 4 gatvėse Prienuose (prie vandentiekio tinklų bus prijungti 48 vartotojai, prie nuotekų surinkimo tinklų – 53 vartotojai), įmonės lėšomis įrengti 450 m vandentiekio tinklų Ignacavos kaime, taip pat ruošiamasi rekonstruoti 500 m vandentiekio tinklų Vyšniūnuose ir 300 m Šilavote, užbaigti tinklų inventorizaciją ir įteisinimą, įsigyti papildomos technikos, pradėti teikti gėlo vandens pristatymo paslaugą gyventojams, kurių šuliniai išseks, vykdyti darbus visose seniūnijose.    UAB „Prienų butų ūkis“ atnaujina techniką, plečia paslaugas   Kaip teigė UAB „Prienų butų ūkis“ direktorius Algis Valatka, 2020 m. įmonei buvo sėkmingi: įvykdyti visi užsibrėžti tikslai, taip pat remontuotos laiptinės, pradėta teikti nauja daugiabučių laiptinių valymo paslauga (šiuo metu jau valomos 5 laiptinės), prižiūrėtos viešosios erdvės, kapinės. Šiemet gyventojų patogumui užsakyta kelios dešimtys laistytuvų, kurie bus prie visų hidrantų ir vandens šulinių kapinėse, ir gyventojai jais galės naudotis nemokamai.   Taip pat toliau vyksta daugiabučių namų renovacija. Iš viso rajone renovuotas 51 daugiabutis namas, šiuo metu atnaujinami 24 namai. Dar 19 daugiabučių namų atliekami projektavimo ir derinimo darbai, iš jų 10-čiai jau parengti investiciniai projektai. Anot įmonės vadovo, Prienuose likę 3 daugiabučiai namai, kurių atnaujinimo procesas stringa, ir būtų visiškai įgyvendinta kvartalinė renovacija.     Įmonėje 2021 m. planuojama įdiegti savitarnos paslaugas, pokalbių įrašymo sistemą, toliau remontuoti laiptines, o su atnaujinta technika sėkmingai įgyvendinti viešųjų erdvių priežiūrą.    Savivaldybės vadovai pasidžiaugė įmonių veiklos rezultatais ir planais. Meras A. Vaicekauskas kvietė ir toliau ypatingą dėmesį skirti gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimui, paslaugų plėtrai, viešųjų erdvių priežiūrai.     Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pasidžiaugė, kad įmonės nestovi vietoje, teikia naujas paslaugas, tobulina veiklas, ir palinkėjo toliau sėkmingai dirbti, bendradarbiauti tarpusavyje bei girdėti klientų norus. Prienų r. savivaldybės informacija