Kovo 1 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas tradiciškai pakvietė rajono dvasininkus pasikalbėti apie praėjusius metus, pasidalinti šių metų planais, rūpesčiais ir džiaugsmais. Pirmą kartą susitikimas vyko virtualiai.Kovo 2–3 d. vyko Savivaldybės vadovų nuotoliniai susitikimai su rajono asociacijų, bendruomenių, sporto klubų atstovais, kuriuose buvo pristatytos 2020 metais savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotos ir asociacijų įgyvendintos veiklos.Kovo 5 d. Prienų r. savivaldybės administracijai suteikta „Erasmus“ akreditacija. Ši akreditacija užtikrins finansavimą „Erasmus+“ programos tarptautiniams projektams, kuriuos rengs Švietimo ir sporto skyrius, iki pat 2027 m.Kovo 5, 19, 26 d. Švietimo ir sporto skyrius organizavo nuotolinius mokyklų direktorių pasitarimus. Buvo aptarti nuotolinio ugdymo(si) organizavimo, pradinių klasių mokinių grįžimo mokytis į mokyklas, kiti mokyklų bendruomenėms kylantys klausimai.Kovo mėn., įgyvendinus Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Visuomenės galimybių susipažinti su Prienų krašto muziejaus ekspozicijomis plėtra, perkeliant jas į skaitmeninę erdvę bei sukuriant virtualųjį muziejaus ekspozicijų bei jo padalinių turą“, pradėjo veikti virtuali Prienų krašto muziejaus ekspozicija. Projektui įgyvendinti Lietuvos kultūros taryba skyrė 14 200 Eur.Kovo 8 d. vyko pasitarimas su seniūnais, kurio metu aptarti kelių priežiūros, apleistų sklypų ir pastatų kontrolės, darbų planavimo, naujo etapo bendruomeninių projektų rengimo, pašto siuntų tvarkymo, seniūnijų veiklos ataskaitų pateikimo, bendradarbiavimo klausimai.Kovo 10 d. paminėtos kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus 91-osios gimimo metinės. Šia proga vyko ne vienas virtualus renginys.Kovo 11-ąją paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Vyko visuotinė  iniciatyva „Tu–Aš–Prienai–LIETUVA“, viktorina, protmūšis „Ar gerai pažįstu Lietuvą?“, minėjimai, parodos ir kiti virtualūs renginiai.Kovo mėn. vyko Prienų r. savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdis, kuriame buvo išnagrinėti gauti prašymai dėl eismo saugumo gerinimo Prienų rajone.Kovo 12 d. vyko Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro atstovų susitikimas su Lietuvos plaukimo federacijos atstovais. Aptartos galimybės naująjį Prienų baseiną įtraukti į 2–3 klasių mokinių mokymo plaukti programą – Prienų rajono mokiniai būtų mokomi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje, o dalis šios programos būtų finansuojama Lietuvos plaukimo federacijos lėšomis. Susitarta palaikyti nuolatinį ryšį su Lietuvos plaukimo federacija, kad Prienų baseino įveiklinimas ir plaukimo sporto vystymas rajone vyktų kuo sklandžiau.Kovo mėn. gautas finansavimas projektui „Vandentiekio tinklų bei vandens gerinimo įrenginių statyba Naujosios Ūtos kaime“.Kovo mėn. pradėti statybos rangos darbai Išlauže pagal projektą „Kaimynų g. (Nr. IS-4) Išlaužo k. Prienų rajone kapitalinis remontas“. Darbus planuojama baigti 2021 m. lapkričio mėn.Kovo mėn. pradėtas įgyvendinti projektas „Socialinio būsto fondo plėtra, II etapas“ (bendra projekto vertė – 84 440 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 12 666 Eur).  Šio projekto lėšomis bus perkami vieno ir dviejų kambarių butai Prienų mieste.Kovo 24 d. vyko Savivaldybės mero A. Vaicekausko ir Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų susitikimas su Lietuvos galiūnų federacijos atstovais. Aptartos galimybės Prienuose rengti Lietuvos galiūnų varžybų finalą, kuris, pandeminei situacijai leidus, rugsėjo mėnesį vyktų atnaujintoje Prienų estradoje prie Nemuno.Kovo 25 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstyta 40 klausimų. Buvo pritarta Savivaldybės administracijos direktoriaus, Kontrolės ir audito tarnybos bei visų švietimo įstaigų ataskaitoms. Posėdyje patvirtinti strateginio veiklos plano ir biudžeto pakeitimai, Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrasis planas, Prienų r. savivaldybės 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašas, pritarta Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos reorganizavimui, prijungiant jas prie Prienų meno mokyklos. Svarstyti kiti klausimai.Kovo 26 d. įvyko nuotolinis Prienų r. savivaldybės vadovų, specialistų ir verslininkų susitikimas. Susitikime diskutuota paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui rėmimo, Prienų rajono verslo tarybos veiklos bei kitais klausimais. Aptartos verslo įsitraukimo į rajono infrastruktūros gerinimo projektus galimybės. Kovo 30 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės vadovų, seniūnų ir administracijos specialistų pasitarime aptarti atliekų tvarkymo, kultūros paveldo ir kitų objektų priežiūros klausimai, diskutuota dėl neprižiūrimų ir apleistų statinių priežiūros ir kontrolės. Prienų rajono savivaldybės informacija