Balandžio 20 d. Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir kiti atstovai  dalyvavo Transporto kompetencijų agentūros ir asociacijos „Dronea“ organizuotame vebinare apie naują bepiločių orlaivių naudojimo tvarką ir įsigaliojusius naujus reikalavimus.    Bepiločiai orlaiviai, arba dronai, yra sparčiai augantis aviacijos sektorius, teikiantis daug galimybių sukurti naujų darbo vietų ir paskatinti ekonomikos augimą Europos Sąjungoje. Todėl ES priėmė reglamentą, kuriuo siekiama saugiai integruoti nuotoliniu būdu valdomus bepiločius orlaivius į Europos oro erdvę. Nuo 2020 m. gruodžio 31 d. įsigaliojęs Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2019/947 visoje Europoje suvienodino skraidymo bepiločiais orlaiviais taisykles.    Pasak renginio iniciatoriaus ir moderatoriaus, asociacijos „Dronea“ pirmininko Vidmanto Kairio, bepiločiai orlaiviai vis dažniau panaudojami ir įvairiais tikslais: tiek viešojo intereso užtikrinimui, pvz., aplinkos apsaugos kontrolės ar viešojo saugumo užtikrinimo, tiek teikiant įvairias komercines paslaugas, pvz., energetikos ar logistikos sektoriuose, tiek naudojami kaip žaislai, pramoginiais ar asmeniniais tikslais. Dronai yra lygiaverčiai oro erdvės dalyviai, ir, kaip ir pilotuojamamiems orlaiviams, bepiločių orlaivių skrydžiams turi būti taikomos taisyklės ir užtikrintas jų laikymasis. Asmeniniais ar pramoginiais tikslais skraidinamų bepiločių orlaivių naudotojai dažnai net nežino, kad oro erdvėje galioja taisyklės.   Pagrindinė naujovė – bepiločių orlaivių savininkams, turintiems sunkesnį negu 250 gramų arba bet kokio svorio bepilotį su kamera, reikia registruotis specialioje sistemoje. „Ji sugeneruoja unikalų asmens registracijos numerį, kuriuo reikia pažymėti savo droną. Svarbu tai, kad sistemoje registruojamas ne konkretus įrenginys, o asmuo, kuriam jis priklauso, tad jeigu žmogus turi kelis bepiločius orlaivius – tą patį registracijos numerį jis turi pavaizduoti ant jų visų“, – akcentuoja TKA Skrydžių priežiūros skyriaus grupės vadovas Adolfas Kuzborski.   Priminti ir patys esminiai reikalavimai bepiločių orlaivių operatoriams. Skrydžio metu bepilotis orlaivis visuomet turi būti matomas, draudžiama skraidinti žmonėms virš galvų arba arčiau kaip 50 metrų nuo žmonių, nuosavybės objektų ir transporto priemonių. Taip pat, draudžiama skraidinti aukščiau kaip 120 metrų nuo žemės paviršiaus, reikia laikytis atokiai nuo oro uostų ir sraigtasparnių pakilimo / nusileidimo aikštelių, kitų skraidymui draudžiamų zonų.Parengta pagal asociacijos „Dronea“ pranešimą spaudai