Kompensacijas iš LITGRID AB galima gauti už 330 kV ir 110 kV oro linijas (už kurias nebuvo kompensuota sutartimis ar administraciniu aktu).   Vienkartinės kompensacijos už įstatymu nustatytus servitutus apskaičiuojamos ir išmokamos vadovaujantis Maksimalaus dydžio vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi įstatymu ar sutartimi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 725 (toliau – Metodika).   Metodikoje numatyta, kad už Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu nustatytą žemės servitutą (jeigu už jį dar nebuvo atlyginta) kompensacija žemės savininkams mokama pagal Metodikos 16 punktą. Maksimali vienkartinė kompensacija lygi 10 proc. sklypo dalies, kuriai nustatytas servitutas, nurodytos rinkos vertės, kurią 2017 m. skelbė Registrų centras. Toks dydis pasirinktas, atsižvelgus į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateiktą šių kompensacijų vertinimą.   Prašymus kompensacijoms gauti elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ priima raštu, siunčiant paštu adresu Viršuliškių skg. 99B, LT-05131, Vilnius, arba siunčiant elektroninio pašto adresu [email protected].   Informaciją dėl kompensacijų už servitutus ir kitą aktualią informaciją galima rasti LITGRID AB puslapyje https://www.litgrid.eu/index.php/zemes-savininkams/servitutai/31170Prienų r. savivaldybės informacija