Balandžio 29 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 38 darbotvarkės klausimai. Iš jų pirmasis – Savivaldybės mero A. Vaicekausko 2020 m. veiklos ataskaita, kuriai pritarė 19 iš 21 posėdyje balsavusio Tarybos nario, 2 Tarybos nariai susilaikė.     Praėjusius metus meras A. Vaicekauskas pavadino didelių iššūkių metais, kadangi Savivaldybei ir visoms įstaigoms teko dirbti ekstremaliomis pandemijos sąlygomis bei įveikti nuotolinio darbo sunkumus. Tikimasi, jog, įvaldžius nuotolinio darbo specifiką, biudžetines įstaigas aprūpinus informacine įranga, ši praktika tam tikromis sąlygomis galės būti pritaikyta ir pandemijai pasibaigus.    Meras pasidžiaugė rajono biudžetinėmis įstaigomis, kurių didžioji dalis ne tik puikiai dirba, bet ir dalyvauja projektinėse veiklose, pritraukia papildomų lėšų, garsina mūsų kraštą, atranda naujų veiklų, taip pat negailėjo gerų žodžių kontroliuojamoms įmonėms, kurios siekia kuo geresnių rezultatų, gerina bendravimą su klientais, pradeda teikti naujas paslaugas, įsiklauso į Savivaldybės vadovų pastabas ir pasiūlymus.    Anot mero, pandemijos metais dėl atsakingo savivaldybės biudžeto valdymo pavyko užtikrinti visų programų finansavimą,    Teisingu sprendimu meras įvardijo Tarybos pritarimą Kauno regiono plėtros tarybos steigimui. Tikimasi, kad dalyvavimas Kauno regiono plėtros taryboje padės spręsti aktualius mums klausimus, pritraukti lėšų ir savo krašte padaryti dar daugiau gerų darbų.   Savo ataskaitoje meras A. Vaicekauskas apžvelgė pagrindines veiklos sritis ir atliktus darbus. Jis pasidžiaugė viešųjų erdvių atnaujinimo projektais, pradėtais poeto Justino Marcinkevičiaus atminimo įamžinimo šalia jo vardo Prienų viešosios bibliotekos darbais, sėkminga daugiabučių namų renovacija, verslo investicijomis į apleistus pastatus buvusių kareivinių mikrorajone ir domėjimąsi kitomis galimybėmis investuoti, į pabaigą einančia Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro pastato rekonstrukcija, atnaujinta Skriaudžių laisvalaikio centro sale, naujai įrengtais bendruomenių namais buvusiame meno mokyklos pastate, nauju baseinu bei kitais darbais. Pažymėta, kad dėl pandemijos dalis atnaujintų bei naujų objektų dar turi laukti lankytojų, apgailestauta ir dėl nutrauktų išvažiuojamųjų Tarybos posėdžių bei galimybės Tarybos nariams pamatyti įgyvendintus projektus, aplankyti verslo įmones, taip pat dėl atidėto Turizmo ir verslo informacijos centro steigimo.    Apžvelgdamas šių metų darbus, meras patikino, kad bus tęsiami viešųjų erdvių, gatvių, švietimo įstaigų, sporto aikštynų atnaujinimo darbai visame rajone, vandentvarkos projektai Naujosios Ūtos kaime ir Prienuose, vyks tolesnė apšvietimo tinklų, vaizdo kamerų įrengimo visame rajone plėtra ir kt. Taip pat planuojama atnaujinti senąjį Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pastatą ir įrengti apgyvendinimo patalpas sportininkams.   Baigdamas ataskaitą A. Vaicekauskas padėkojo administracijai, skyrių vedėjams, specialistams, biudžetinėms įstaigoms už susitelkimą ir vienybę, taip pat Tarybos nariams už pastabas, pasiūlymus, kritiką, palaikymą priimant sprendimus ir kvietė visus toliau kartu dirbti gyventojų labui.   Meras atsakė į Tarybos narių klausimus dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais ir bendrų projektų, apleistų statinių priežiūros, pėsčiųjų takų atnaujinimo seniūnijose, Studijų rėmimo programos tobulinimo ir kt.  Prienų r. savivaldybės informacija