2021 m. gegužės mėnesį, kaip ir kiekvienais metais, tradiciškai minint Motinos dieną vyksta asmenų, nusipelniusių motinystei, globai ar rūpybai apdovanojimas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais.    Šiais metais valstybinis apdovanojimas įteiktas 44 daugiavaikėms motinoms ir globėjui, tarp jų – prienietei, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiajai specialistei Ritai Stravinskienei, pagimdžiusiai, išauginusiai ir šeimoje dorai, pilietiškai išauklėjusiai šešis vaikus.    Šį pirmadienį Ritą Stravinskienę pasveikino ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius, bendradarbiai. Savivaldybės vadovai padėkojo Ritai už ryžtą išauginti tokią gausią šeimą, vaikams skiepijamas dorovines ir moralines vertybes, palinkėjo sėkmės ir sveikatos. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė, pasveikinusi kolegę viso skyriaus vardu, pabrėžė: „Skyriaus siekiamybė, kad visos rajono šeimos būtų tokios gausios, taip pat atsakingos ir savo vaikus auklėtų dorai ir teisingai“.     Rita Stravinskienė su vyru Vytautu išaugino keturis sūnus ir dvi dukras: Pauliną, Luką, Lauryną, Pijų, Agnę ir Matą. Vyriausiajai šeimos atžalai – 26-eri, jauniausiajai – 12. Vyriausioji Paulina – architektė, dirba projektavimo įmonėje, Lukas po mokslų Kauno technologijos universitete savarankiškai dirba programuotoju, Laurynas studijuoja programų sistemas Kauno technologijos universitete trečiame kurse, Pijus yra Vilniaus universiteto taikomosios fizikos specialybės studentas.    Agnė, kaip ir vyresnieji broliai ir sesuo, vyresnėse klasėse mokslus tęsia Kauno jėzuitų gimnazijoje ir dabar mokosi vienuoliktoje klasėje. Jauniausiasis Matas yra ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos septintokas.   Rita Stravinskienė su vyru Vytautu domisi mokyklų, kurioje mokosi vaikai, gyvenimu, dalyvauja renginiuose. Jau daug metų yra Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos tarybos narė, teikia pasiūlymus ir dalyvauja priimant sprendimus mokyklos taryboje. Ji gavusi daugybę mokyklos padėkų už bendradarbiavimą, pagalbą klasės auklėtojams, dalyvavimą renginiuose ir už gerą visų vaikų auklėjimą bei nuoširdų rūpinimąsi jais.   Visa šeima dalyvauja Prienų parapijos veikloje, o Rita Stravinskienė yra Prienų dekanato Šeimos centro vadovė. Su vyru baigė sužadėtinių rengimo santuokai kursus ir šiuo metu sėkmingai padeda sužadėtiniams pasiruošti santuokai. Kartu su visa šeima savanoriauja, dalyvauja turistiniuose raliuose, Vilkaviškio vyskupijos šeimų vasaros stovyklose, jose prisideda prie veiklų organizavimo.   Jau 28 metai Rita Stravinskienė dirba Prienų rajono savivaldybės administracijoje, Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, yra atsakinga ir visada padėti pasiruošusi darbuotoja. 2018 m. Prienų rajono savivaldybės mero apdovanota padėka už atsakingumą, kruopštumą ir sąžiningai atliekamą darbą.   Visa šeima drauge tvarko, prižiūri ir puoselėja gyvenamąją aplinką – 2012 metais Rita ir Vytautas Stravinskai gavo Prienų seniūnijos padėką už gražiausiai tvarkomą sodybą. Stravinskų šeimai taip pat buvo įteikta Lietuvos Respublikos Seimo padėka už didelį indėlį į tautos dvasinių ir dorovinių vertybių puoselėjimą bei Prienų rajono savivaldybės mero padėka už tvirtą, darnią ir gausią šeimą, rūpestingumą, meilę bei nuolatinį dėmesį savo vaikams.    2018 m. Rita ir Vytautas Stravinskai Prienų laikraščio „Gyvenimas“ rengiamuose apdovanojimuose laimėjo pilietiškumo nominaciją.    Ritos ir Vytauto šeima – pavyzdys daugeliui šeimų. Jie tyliai ir ramiai kuria savo gyvenimą, puoselėja šeimos vertybes, mokosi ir moko. Rita yra mama, į kurią bet kada su pasitikėjimu gali kreiptis įvairiais klausimais ne tik jos vaikai, bet ir draugai. Ji visada geba išklausyti ir, jei reikia, patarti.    Rita didžiąją dalį savo gyvenimo skyrė ir vis dar skiria šeimai, tačiau vaikams paaugus atranda laiko ir kitoms veikloms. Prienų rajono savivaldybės informacija