UAB „Prienų butų ūkis“, įgyvendindamas Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, šiuo metu vykdo rangos darbų pirkimus šiems Prienų mieste esantiems daugiabučiams namams atnaujinti: J. Janonio g. 5, Kęstučio g. 35, Birštono g. 28, F. Vaitkaus g. 12, J. Brundzos g. 3, Tylioji g. 5.    Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais DGN atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimą, UAB „Prienų butų ūkis“ rangos darbus perka per Elektroninių pirkimų centro katalogą. Darbai bus perkami pagal Būsto energijos taupymo agentūros statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašą. Rangovus, norinčius dalyvauti DGN atnaujinimo (modernizavimo) procese, dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į UAB „Prienų butų ūkis“ telefonu 8 626 87588. UAB „Prienų butų ūkis“ informacija