Informuojame, kad 2021-04-12 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje nutarta Lietuvos partizanų užkasimo vietai ir kapams (u. k 42572), esantiems Gedimino g., Jiezno m., Prienų r. suteikti teisinę apsaugą, įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.   Vertinimo tarybos patvirtintas Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų (u. k 42572), esančių Gedimino g., Jiezno m., Prienų r. 2021-04-12 nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-KP-2732 yra registruotas Kultūros vertybių registro duomenų bazėje ir skelbiamas adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/ccdc38ac-e0f3-4492-918b-ad11fb756dd2      Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija