2021 M. GEGUŽĖS 17–30 D. VYKS BALSAVIMAS UŽ LABIAUSIAI PATIKUSIUS PRIENŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS   Informuojame, kad skelbtame kvietime teikti pasiūlymus pagal Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-297, buvo gautas 21 projektų idėjų pasiūlymas.  Pasibaigus dviem vertinimo etapams, Savivaldybės mero 2021 m. gegužės 10 d. potvarkiu Nr. P1-15 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymų nuasmeninto sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 14 projektų idėjų pasiūlymų nuasmenintas sąrašas (be projekto idėjos pasiūlymo pareiškėjo ir projekto idėjai pritarusių asmenų asmens duomenų).  Prienų miesto projektų kategorijoje:  1. „Anties sodas“. Projekto vieta – žemės sklypas tarp Janonio g. 7 ir Vytauto g. 27 sklypų, Prienuose. Projekto tikslas – sutvarkyti erdvę prie Revuonos upelio, pritaikant ją gyventojų poilsiui ir edukacijoms. Siūloma įrengti saugų ir estetiškai patrauklų tiltelį per upelį Janonio gatvėje bei prieigą prie upelio, vaistažolių ir gėlių edukacinį darželį, sukurti erdves, kuriose būtų vedamos bendruomenės šventės, edukacinės pamokėlės bei įgyvendinamas saugios kaimynystės principas. Projekto vertė – 9 500 Eur;  2. „Skambantis miestas“. Projekto vieta – Prienų Revuonos parkas. Projekto tikslas – įrengti kiekvienam prieinamą muzikinę erdvę su lauko muzikos instrumentais po atviru dangumi, siekiant terapinių, pramoginių bei edukacinių tikslų. Projekto vertė  – 25 000 Eur;  3. „Tartoke esančio Bevardžio ežero prieigų sutvarkymas“. Projekto vieta – teritorija prie tvenkinio, esančio ties Malūninkų g. ir Slėnio g. sankryža, Prienuose. Projekto tikslas – sutvarkyti tvenkinio teritoriją. Tai prisidėtų prie teritorijos rekreacinio potencialo didinimo ir geresnės gyvenimo kokybės Tartoko bendruomenės nariams ir jos svečiams. Siūloma sutvarkyti tvenkinio prieigas, pastatyti suoliukus, šiukšliadėžes, išvalyti krantą, įrengti treniruoklius. Projekto vertė – 15 000 Eur.  Prienų rajono projektų kategorijoje:  1. „Balbieriškio miestelio centrinio skvero sutvarkymas“. Projekto vieta – viešoji erdvė Jaunimo g. ir Parko g. sankryžoje, Balbieriškyje. Projekto tikslas – kurti patrauklaus gyventi, dirbti ir investuoti miestelio įvaizdį, viešąją infrastruktūrą pritaikyti bendruomenės poreikiams, prisidėti prie istorinės atminties išsaugojimo, patriotiškumo ugdymo. Siūloma atnaujinti Balbieriškio miestelio centrinį skverą: įrengti pėsčiųjų takus, apšvietimą, pastatyti suoliukus ir šiukšliadėžes, pasodinti dekoratyvinių augalų, įrengti gėlyną. Projekto vertė – 25 000 Eur;  2. „Erdvės prie Veiverių Šaulių namų sutvarkymas“. Projekto vieta – teritorija prie Šaulių namų Kauno g. 32, Veiveriuose. Projekto tikslas – kurti vientisą, patrauklią ir saugią miestelio aplinką, kurioje būtų organizuojami seniūnijos renginiai. Siūloma išlyginti žemės sklypą šalia Šaulių namų pastato, įrengti nedidelę trinkelėmis išklotą aikštelę, apželdinti teritoriją, sutvarkyti veją. Projekto vertė – 12 300 Eur;  3. „Gyventojų sveikos gyvensenos bei pilnaverčio laisvalaikio užimtumas“. Projekto vieta – teritorija prie daugiabučių namų Kauno g. 11, Stakliškėse. Projekto tikslas – skatinti vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, užimtumą ir socializaciją, sukuriant patrauklias ir saugias erdves gyvenamoje aplinkoje. Siūloma teritorijoje prie daugiabučių namų įrengti suoliukus, vaikų žaidimų aikštelę ir treniruoklius. Projekto vertė – 10 600 Eur;  4. „Jauki aplinka – laimingi gyventojai“. Projekto vieta – teritorija prie Vėžionių k. bibliotekos (Gėlių g. 29). Projekto tikslas – šalia Vėžionių bendruomenės ir bibliotekos patalpų įrengti tvarkingą, jaukią ir išpuoselėtą poilsio erdvę, kuri taptų puikiu kultūriniu, rekreaciniu traukos centru kaimo gyventojams ir jų svečiams. Siūloma pabaigti tverti tvorą aplink bibliotekos teritoriją, pasėti veją, sutvarkyti šaligatvį, pastatyti suoliukus, sūpynes vaikams. Projekto vertė – 9000 Eur;  5. „Karališkuoju vieškeliu – į kunigaikščių laikus“. Projekto vieta – Stakliškių seniūnija. Projekto tikslas – viešinti ir pritaikyti lankytojams kultūros ir gamtos paveldo vertybes. Siūloma įrengti krypties rodykles į 19 objektų (archeologinių paminklų, kapaviečių, gamtinių objektų) ir informacinius stendus. Projekto vertė – 20 500 Eur;  6. „Kartu mes galim… Gaspadorių iš kiemo pažinsi“. Projekto vieta – viešoji erdvė Vilniaus g. 5, Jiezne. Projekto tikslas – tvarkinga ir jauki erdvė poilsiui bei sveikatinimuisi, kuria galėtų naudotis visi miestelio gyventojai ir svečiai. Siūloma įrengti apšvietimą, iškloti guminę dangą vaikų žaidimų ir treniruoklių aikštelėse, įrengti tiltelį per upelį-griovį, pastatyti suoliukus prie tako. Projekto vertė – 24 500 Eur;  7. „Keisk ir keiskis“. Projekto vieta – daugiabučio namo teritorija Mokyklos g. 2, Jiezne. Projekto tikslas – jaukios, saugios, estetiškos erdvės sukūrimas daugiabučių namų mikrorajono gyventojams ir jų svečiams. Siūloma daugiabučio namo teritorijoje sutvarkyti kelią į laiptines, takelį, pastatyti suoliukus, įrengti vaikų žaidimų aikštelę. Projekto vertė – 9700 Eur;  8. „Lauko žaidimų ir treniruoklių komplekso įrengimas, siekiant kurti patrauklią, sveiką ir saugią aplinką Išlaužo seniūnijos gyventojams“. Projekto vieta – Išlaužo pagrindinės mokyklos teritorija. Projekto tikslas – viešosios infrastruktūros sukūrimas Išlaužo pagrindinės mokyklos teritorijoje, siekiant kurti patrauklią, sveiką ir saugią aplinką Išlaužo seniūnijos gyventojams. Siūloma įrengti 130 m2 gumos trinkelėmis dengtą aikštelę, žaidimų įrenginius įvairaus amžiaus vaikams ir treniruoklius suaugusiesiems. Projekto vertė – 25 000 Eur;  9. „Poilsio ir laisvalaikio erdvės įrengimas Klebiškio kaime“.  Projekto vieta – teritorija prie tvenkinio Tvenkinio g., Klebiškio k. Projekto tikslas – laisvalaikio ir poilsio erdvės įrengimas prie Klebiškio tvenkinio, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę ir sukurti šiuolaikišką, tvarkingą, patogią ir patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaime. Siūloma sutvarkyti aplinką prie tvenkinio: suformuoti reljefą, pasėti veją, įrengti suolelius, karstynes vaikams. Projekto vertė – 5 200 Eur;  10. „Viešosios erdvės Aušros gatvėje, Pakuonio miestelyje, pritaikymas gyventojų poreikiams“. Projekto vieta – viešosios erdvės prie Aušros g. 1 ir 2A sklypų, Pakuonyje. Projekto tikslas – Pakuonio miestelio centre sutvarkyti patrauklią viešąją erdvę (ir Kuopės upelio šlaitus), kuri taptų vietos gyventojų laisvalaikio praleidimo, pasivaikščiojimų, poilsio gamtoje vieta, turistų ir piligrimų traukos objektu. Siūloma išvalyti teritoriją (iškirsti menkaverčius medžius ir krūmus) prie Kuonės upelio, įrengti atitvarus, laiptelius, vaikų žaidimų aikštelę, lauko treniruoklius, suoliukus, pasodinti dekoratyvinių krūmų. Projekto vertė – 25 000 Eur;  11. „Viešos erdvės Skriaudžių kaime sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų laisvalaikio ir sporto reikmėms“. Projekto vieta – žemės sklypas Jaunimo g. 5A, Skriaudžių k. Projekto tikslas – sutvarkyti Skriaudžiuose esantį stadioną ir pritaikyti jį aktyvaus laisvalaikio bei sporto reikmėms. Siūloma išlyginti esamą stadiono teritoriją, įrengti futbolo aikštelę su natūralios žolės danga bei universalią sporto aikštelę su danga. Projekto vertė – 25 000 Eur.   Kviečiame visus Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, ne jaunesnius nei 16 metų, 2021 m. gegužės 17–30 d. balsuoti už teikiamus projektų idėjų pasiūlymus.  Balsuoti galima užpildant nustatytos formos balsavimo biuletenį Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Stakliškių, Šilavoto, Veiverių seniūnijų administracinėse patalpose (I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–12.45), Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (I–V 12.00–18.00) arba elektroniniu būdu https://apklausa.lt/f/prienu-rajono-savivaldybes-bendruomenes-iniciatyvu-skirtu-gyvenamajai-aplink-trsj6xv.fullpagePrienų r. savivaldybės informacija